Zdaniem analityków BGŻ po żniwach wymarznięcia w Polsce nie będą miały znaczącego wpływu na kształtowanie się ogólnych tendencji cenowych, które będą uzależnione od bilansu popytu i podaży na rynku wspólnotowym i na świecie. Wpływ za to na pewno będzie miała sytuacja w krajach należących do największych eksporterów tego surowca, jak również nastoje na rynkach terminowych i kształtowanie się kursów walutowych euro wobec złotego oraz euro wobec dolara.


W perspektywie sezonu 2012/2013 o wiele większe znaczenie dla kształtowania się cen zbóż na rynku wewnętrznym będzie miał potencjał eksportowy Ukrainy, czy Rosji, niż wielkość zbiorów w kraju. Wymarznięcia zbóż ozimych w Polsce wpłyną przede wszystkim ujemnie na kondycję gospodarstw rolnych - podaje BGŻ.