Notowana korekta cen jest przede wszystkim wynikiem większych chęci sprzedaży ziarna (głównie pszenicy paszowej) przez krajowych dostawców. Pomimo znacznego osłabienia kursu euro w stosunku do złotego, większa podaż krajowa nie jest na razie wypadkową wzmożonego importu ziarna, aczkolwiek notuje się więcej ofert sprzedaży zbóż z importu, jak np. węgierskiej czy ukraińskiej kukurydzy. Niekorzystne relacje kursowe spowodowały, iż eksport ziarna wyraźnie osłabł. W portach przedmiotem eksportu jest głównie owies oraz niewielkie ilości pszenicy i kukurydzy - podaje IZP.

Ceny pszenicy paszowej kształtowały się na południowym - wschodzie i wschodzie kraju w na poziomie 730-750 zł/t, w regionach zachodnich - 750-770 zł/t, a na północy kraju - 750-780 zł/t (ceny loco gospodarstwo). Ceny tego zboża z dostawą kształtowały się w przedziale 750-820 zł/t, w zależności od regionu kraju.

Ofert sprzedaży kukurydzy jest mniej niż pszenicy paszowej. Ceny kukurydzy na południowym wschodzie to poziom 750-755 zł/t, w centrum i regionach zachodnich - 760-800 zł/t (ceny loco gospodarstwo). Ceny kukurydzy z dostawą do wytwórni to poziom 780-850 zł/t, w zależności od regionu kraju - informuje IZP.