Susza glebowa i upały stanowią zagrożenie dla żywotności pyłku kukurydzy, mogą powodować jego zamieralność. W wyniku zamierania pyłku zakłócony zostanie proces zapylania, czego efektem są wyszczerbione lub nie w pełni zaziarnione kolby. Stopień zagrożenia dla pyłku jest uzależniony od fazy rozwojowej kukurydzy.

Faza wrażliwości krytycznej kukurydzy na niedobór wody przypada 10 dni przed kwitnieniem i 3 tygodnie po kwitnieniu. Kukurydza wykazuje wówczas największe zapotrzebowanie na wodę, niestety jednocześnie w tym czasie występuje wysokie zagrożenie suszą. Brak opadów, wysokie temperatury w dzień i zarówno w ciągu nocy nie są dobre dla rozwoju kukurydzy.

Objawy stresu powodowanego brakiem wody w kukurydzy

  • Przed kwitnieniem: zwijanie formujących się liści, górne liście zabarwione na niebiesko;
  • W trakcie kwitnienia: opóźnienie kwitnienia kolb, problem z zapłodnieniem;
  • Po kwitnieniu: słabe zaziarnienie – zanikanie ziaren, zaparzanie ziarna od czubka kolby w jednym lub kilku rzędach oraz „bananowe” kolby.

Susza niekorzystnie odbija się na uprawach kukurydzy zarówno przeznaczonych na kiszonkę, jak i na ziarno. Występuje problem z zaziarnieniem i dojrzewaniem kolb. W kukurydzy uprawianej z przeznaczeniem na kiszonkę wzrost suchej masy do 35 proc. powoduje problemy z zakiszaniem i konieczność stosowania dodatku środków konserwujących, ułatwiających kiszenie.

Przy występujących niedoborach wody w fazach krytycznym kukurydzy najlepszym sposobem zapobiegania stresowi wodnemu jest:

  • nawadnianie kukurydzy - przede wszystkim w trakcie kwitnienia i 3 tygodnie po kwitnieniu. Jeśli stres wodny zauważy się u roślin kukurydzy jeszcze przed kwitnieniem lub na początku kwitnienia, zaleca się 20 mm wody tygodniowo do połowy fazy dojrzałości woskowej i da to lepszy efekt niż stosowanie np. 40 mm w odstępach co 15 dni.
  • siew odmian wczesnych w możliwie najwcześniejszych terminach, co pozwala uniknąć ewentualnych zakazów nawadniania w drugiej połowie lata.
  • jednocześnie prawidłowa agrotechnika – nawożenie (do fazy 6. liścia kukurydza powinna być zaopatrzona w azot, do fazy 9-10. liści przy wykorzystaniu tradycyjnego sprzętu stosuje się uzupełniająco makro- i mikroelementy w zabiegach nalistnych), odchwaszczanie.