Przypominamy jak wykonać ocenę przezimowania na podstawie rad firmy BASF Polska.

Po pierwsze, najpierw należy pobrać rośliny, najlepiej po ok. 10-20 sztuk z kilku miejsc pola. Trzeba przy tym szczególnie uważać, aby nie naruszyć węzła krzewienia.

Po drugie należy je oczyścić z gleby (obmyć wodą). Po trzecie przyciąć nożem pędy zbóż na wysokości blisko 1,5 cm nad węzłem krzewienia. Specjaliści z BASF polecają też przycięcie korzeni jeśli są zbyt długie.

Przygotowane w ten sposób rośliny należy położyć do pojemnika, który jest wyłożony papierem lub gazą, albo też innym materiałem. Następnie po namoczeniu wodą oraz przykryciu folią należy ten pojemnik odstawić w ciepłe i ciemne miejsce o temperaturze powietrza 22-24°C na około 24 godziny.

Po upływie tego czasu należy dopasować, do której kategorii możemy zakwalifikować nasze zboża:
- bez przyrostu - rośliny nieżywe,
- do 4mm przyrostu - słabe,
- 5‐9 mm przyrostu - dobrze zimujące,
- powyżej 10 mm przyrostu - bardzo dobrze zimujące.