Zespół Wojewódzkiego Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego skompletował listę odmian, które rekomendowane są na terenie Podlasia. Podstawą do ustalenia tej listy była analiza wyników doświadczeń prowadzonych w ramach PDO.

Poniżej przedstawiamy odmiany zbóż jarych, które potwierdziły dużą przydatność do uprawy w warunkach tego województwa.

Pszenica jara: Frajda, Goplana, Herenda, Mandaryna, Nimfa, Rusałka, Tybalt.

Jęczmień jary: Allianz, Basic, Ella, KWS Dante, KWS Irina, Radek.

Owies oplewiony: Bingo, Elegant, Harnaś, Komfort.

Owies nieoplewiony: Amant, Siwek.

Pszenżyto jare: Mamut, Mazur, Sopot.

Źródło: COBORU