Przewódki to odmiany takich zbóż jak: pszenica, żyto i pszenżyto. Polecane są zwłaszcza, kiedy siewu nie można wykonać wcześnie, bo na przykład nie jest jeszcze zebrany przedplon. Są to odmiany jare, które wysiane wiosną wykłoszą się, a jesienią dobrze przezimują.

PSZENICA JARA
Warunki klimatyczne panujące w Polsce nie sprzyjają wiernemu plonowaniu pszenicy jarej. Poziom uzyskiwanych plonów ziarna jest niezadowalający w stosunku do ich możliwości genetycznych i produkcyjnych. Dużym problemem naszego rolnictwa w uprawie pszenic jarych są wiosenne susze. Powodują one znaczne zmniejszenie plonów ziarna i są główną przyczyną ich niestabilności. Przy późnych wiosnach i gwałtownym ociepleniu pszenica jara gorzej plonuje. Późno zasiana charakteryzuje się przyspieszonym rozwojem, co powoduje zmniejszenie się rozmiarów i masy pojedynczej rośliny oraz redukcję liczby kłosków i kwiatków w kłosie, czyli możliwości produkcyjnych. Poza tym późny siew zwiększa wypadanie roślin w okresie wegetacji.

Wszystkie uprawiane w kraju pszenice jare ujemnie reagują na opóźnienie siewu, dlatego należy je siać możliwie jak najwcześniej. Związane jest to ze stosunkowo małymi wymaganiami termicznymi w okresie kiełkowania....

Więcej czytaj w FARMER 16/2009 

Zamów FARMERA