GUS poinformował także, że wskaźnik cen skupu podstawowych produktów rolnych w II półroczu 2011 r. w stosunku do I półrocza 2011 r. wyniósł 106,9 (wzrost cen o 6,9 proc.).