Na podstawie sondy telefonicznej przeprowadzonej 26 stycznia br. przedstawiamy sytuację w skupach płodów rolnych na terenie naszego kraju. Średnia cena pszenicy konsumpcyjnej z 19 punktów wyniosła 636 zł. Maksymalna cena dla pszenicy konsumpcyjnej to 710 zł i odnotowano ją w woj. pomorskim w skupie Ziarn-Pol. Średnia cena pszenicy paszowej skupowanej w 15 punktach wyniosła 611 zł i jest niższa o 1 proc. w porównaniu do poprzedniego tygodnia. Najwyższą cenę 645 zł. odnotowano w skupie Gołańcz Piast w woj. wielkopolskim. Średnia cena kukurydzy suchej z 12 punktów wyniosła 603 zł i jest na tym samym poziomie jak ubiegłym tygodniu. Maksymalną cenę 630 zł odnotowano w woj. wielkopolskim, w skupie Agronowak.

Cena rzepaku ozimego skupowanego w 12 punktach jest ona niższa o 1 proc. w porównaniu do ceny z zeszłego tygodnia, średnio wyniosła ona 1864 zł, natomiast maksymalna cena ukształtowała się na poziomie 1920 zł w woj. wielkopolskim, w skupie Agronowak.

Dla pozostałych zbóż średnie ceny wynosiły odpowiednio:

  • żyto konsumpcyjne - 515 zł.,
  • żyto paszowe - 503 zł., pszenżyto -570 zł.,
  • owies – 510 zł.,
  • jęczmień paszowy- 553 zł.,
  • jęczmień konsumpcyjny 555 zł. 

Sprawdź ceny kontraktów terminowych