Zbiory kukurydzy są najbardziej zaawansowane w województwach południowych. Im dalej na północ, tym kukurydza jeszcze jest na polach. Kolejne dni mają być dość ciepłe, ale również należy spodziewać się opadów deszczu, co może wpływać na dalsze opóźnianie zbiorów i pogorszenie jakości ziarna. Nawracające opady deszczu mogą wpłynąć na zwiększenie kosztów związanych z suszeniem ziarna.

Cena kukurydzy w większości wytwórni wynosi od 430 zł/t do 460 zł/t. W związku ze spowolnieniem zbiorów, dostawy nie są jednak duże.

Od kilku tygodni, ceny pszenicy paszowej w większości wytwórni kształtują się na poziomie 430–450 zł/t. Z kolei, ceny skupu pszenżyta w wielu wytwórniach kształtują się od 320 zł/t do 360 zł/t, a jęczmienia – od 330 zł/t do 370 zł/t (wszystkie ceny netto, loco magazyn kupującego).

Według notowań giełdowych, w piątek ceny pszenicy konsumpcyjnej w ofertach sprzedaży na giełdach towarowych (w zależności od lokalizacji) kształtowały się w przedziale 455–475 zł/t
(455–475 zł/t przed tygodniem), a ceny pszenicy paszowej – 425–430 zł/t (425–430 zł/t).

Ceny żyta konsumpcyjnego zawierały się w przedziale 270–280 zł/t, jęczmienia paszowego – 335–340 zł/t (335–340 zł/t), a kukurydzy – 435–460 zł/t (445–460 zł/t) (wszystkie ceny loco magazyn sprzedającego).

Źródło: MIR/farmer.pl