Obecnie średnia cena pszenicy konsumpcyjnej waha się w granicach 768 zł/t netto, pszenica paszowa – 744 zł/t, kukurydza sucha – 680 zł/t, żyto konsumpcyjne – 680 zł/t, żyto paszowe – 630 zł/t, pszenżyto – 715 zł/t, owies – 607 zł/t, jęczmień paszowy – 705 zł/t, jęczmień konsumpcyjny – 730 zł/t, rzepak – 1507 zł/t.

Na światowych rynkach zarówno pszenica, jak i rzepak były wyjątkowo tanie. Co ciekawe znaczny spadek notowań amerykańskiej pszenicy wynikał z korzystnych prognoz pogody (opady deszczu) na najbliższe dni w Południowych Równinach oraz doskonałej oceny przezimowania ozimin.

Poniżej przedstawiamy zestawienie cen zbóż z 8 maja 2019 r. w poszczególnych punktach skupu w zł/t netto (na postawie wywiadu telefonicznego).

Polskie Młyny (Teresin)
- pszenica konsumpcyjna – 810,
- żyto – 700.

Lubella
- pszenica konsumpcyjna – 770.

Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie PZZ w Stoisławiu
- pszenica konsumpcyjna – 760,
- pszenica paszowa – 680,
- żyto konsumpcyjne – 650,
- żyto paszowe – 610,
- pszenżyto – 700,
- jęczmień paszowy – 600,
- jęczmień konsumpcyjny – 700,
- owies – 600,
- rzepak – 1460.

Polskie Zakłady Zbożowe w Krakowie S.A.
- pszenica konsumpcyjna – 780.

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego KAPKA
- pszenica – 800,
- żyto – 700.

Osadkowski
- pszenica konsumpcyjna – 750,
- pszenica paszowa – 740,
- kukurydza sucha – 670,
- jęczmień paszowy – 730,
- pszenżyto – 720,
- żyto – 630,
- soja - 1350.

Gol Pasz
- pszenica – 800,
- pszenżyto – 730,
- jęczmień – 760,
- kukurydza - 690.

ZPZM Kruszwica
- pszenica – 800,
- jęczmień – 790,
- żyto – 620.

Młyn-Pol
- pszenica konsumpcyjna – 740,
- pszenica paszowa - 720.

Ziarn-Pol - Elewator Górki
- pszenica konsumpcyjna – 770-800,
- pszenica paszowa – 760,
- jęczmień konsumpcyjny – 750,
- jęczmień paszowy – 740,
- żyto konsumpcyjny – 670-700,
- żyto paszowe – 660,
- pszenżyto – 740,
- owies – 640-660,
- kukurydza sucha – 700,
- łubin – 1040,
- bobik – 1020,
- groch - 850.

Elewator Sieradz
- pszenica konsumpcyjna – 740,
- pszenica paszowa – 720,
- żyto konsumpcyjne – 640,
- żyto paszowe – 600,
- pszenżyto – 650,
- jęczmień – 600,
- owies – 500,
- kukurydza – 640,
- rzepak – 1450.

Piast Gołańcz
- pszenica – 790,
- pszenżyto – 780,
- kukurydza – 700,
- rzepak - 1550.

Interchemall Zespół Młynów Jelonki
- pszenica konsumpcyjna – 820,
- żyto konsumpcyjne – 720.

Agro System Sobótka
- pszenica konsumpcyjna – 730,
- pszenica paszowa – 720,
- pszenżyto – 680,
- jęczmień konsumpcyjny – 720,
- jęczmień paszowy – 700,
- owies – 550,
- kukurydza sucha – 680,
- rzepak – 1520.

Elewator Proboszczowice
- pszenica konsumpcyjna – 750,
- pszenica paszowa – 710,
- pszenżyto – 740,
- żyto – 620,
- jęczmień konsumpcyjny – 730,
- jęczmień paszowy – 710.

Boferm Górki
- pszenica – 728,
- żyto – 616,
- pszenżyto – 663,
- jęczmień – 710,
- owies – 542-560,
- kukurydza sucha – 660,
- łubin – 800,
- rzepak – 1460.

Elewator Jabłowo
- pszenica – 750,
- jęczmień paszowy – 700,
- pszenżyto – 700,
- żyto – 620.

Rol-Prem
- pszenica konsumpcyjna – 800,
- pszenica paszowa – 780,
- żyto konsumpcyjne – 700,
- żyto paszowe – 600,
- kukurydza sucha – 700,
- pszenżyto -735-740,
- jęczmień – 760-770,
- rzepak – 1520.

Agrito
- pszenica konsumpcyjna – 790,
- pszenica paszowa – 780,
- jęczmień – 750,
- pszenżyto – 740,
- żyto paszowe – 680,
- żyto konsumpcyjne – 690,
- owies – 700,
- kukurydza – 690.

Frankiewicz
- pszenica konsumpcyjna – 760,
- pszenica paszowa – 760,
- żyto paszowe – 670,
- żyto konsumpcyjne – 670,
- pszenżyto – 700,
- jęczmień - 660-700,
- owies – 580.

Agro As
- pszenica konsumpcyjna – 750,
- pszenica paszowa – 730,
- kukurydza – 660,
- jęczmień – 670.

Street Retail
- rzepak – 1550.

PHU Łukasz Kaczmarek Skup Zbóż
- pszenica – 780,
- jęczmień – 750,
- pszenżyto – 730.

Transrol
- pszenica konsumpcyjna – 770,
- pszenica paszowa – 750,
- pszenżyto – 740,
- żyto paszowe – 650,
- żyto konsumpcyjne – 690,
- jęczmień paszowy – 720,
- jęczmień konsumpcyjny – 750,
- rzepak – 1500,
- kukurydza sucha – 680,
- owies paszowy – 650.