Według GUS stan zasiewów zbóż ozimych pod zbiory 2017 r. przed wejściem w stan zimowego spoczynku był nieco lepszy od stanu ubiegłorocznego. Najwyżej oceniono stan plantacji jęczmienia ozimego na 3,7 stopnia kwalifikacyjnego, natomiast najniżej oceniono stan plantacji pszenicy ozimej i mieszanek zbożowych na 3,5 stopnia.

W ujęciu regionalnym można dostrzec dość znaczące różnice.

Najsłabiej oceniono pszenicę w woj. opolskim - 3,0 stopnie kwalifikacyjne, a najlepiej w województwach: lubelskim i świętokrzyskim - w 3,9 stopnia.

Według GUS najsłabsze plantacje żyta są w województwie wielkopolskim - 3,4 stopnia kwalifikacyjnego, najlepiej w województwach: lubelskim, opolskim i podlaskim - 4,0 stopnie.

W przypadku jęczmienia najniżej oceniono plantacje w województwie mazowieckim - 3,4 stopnia kwalifikacyjnego, najlepiej prezentują się z kolei te z województw: lubelskie, opolskie, podlaskie, pomorskie oraz śląskie, - 4,0 stopnie.

Pszenżyto najsłabsze jest w województwach: kujawsko-pomorskim, podkarpackim i wielkopolskim - 3,4 stopnia kwalifikacyjnego , a na 4,0 stopnie oceniono je w województwach: lubelskim, opolskim i podlaskim.

Plantacje rzepaku i rzepiku ozimego średnio w kraju oceniono na 3,7 stopnia kwalifikacyjnego. Oceny plantacji wahały się od 3,0 stopnia kwalifikacyjnego w województwie opolskim do 4,1 w województwach: małopolskim i śląskim.

Według opracowania GUS w optymalnych terminach agrotechnicznych zasiano:
- ok. 70 proc. powierzchni pszenicy ozimej (w 2015 r. – 62 proc.),
- ok. 73 proc. powierzchni żyta (w 2015 r. – 69proc.),
- ok. 79 proc. powierzchni jęczmienia ozimego (w 2015 r. – 69 proc.),
- ok. 77proc. powierzchni pszenżyta ozimego (w 2015 r. – 69proc.),
- ok. 78 proc. powierzchni rzepaku i rzepiku ozimego (w 2015r. – 62proc.).