W obecnych warunkach w naszym regionie oziminy mają stosunkowo dobre warunki rozwoju. Wprawdzie od kilku tygodni nie odnotowano opadów, ale przeważające ciężkie gleby zatrzymują wilgoć. Niedobory wilgoci zaczynają być widoczne na wzniesieniach i lżejszych stanowiskach, ale jednocześnie nie było problemy z rozpuszczeniem granul nawozów wysianych na początku miesiąca.

Pszenżyto Transfer

Na obu opisywanych polach została wysiana odmiana Transfer, wyhodowana przez Hodowlę Roślin Strzelce. Hodowca zapewnia wysokie plony oraz dużą odporność na mróz i choroby grzybowe. Odmiana została wybrana ze względu na bardzo dobre plonowanie w ubiegłym sezonie. Na polu charakteryzującym się glebą klasy bonitacyjnej IIIb udało się wtedy uzyskać 7,6 t/ha.

Pszenżyto po rzepaku

Na pierwszym polu odmiana Transfer została wysiana po zbiorze rzepaku ozimego SY Annabella. Stanowisko charakteryzuje się glebą V klasy bonitacyjnej, gdzie wspomniany rzepak plonował na poziomie 3,2 t/ha. Co ciekawe, mimo lekkiej jak na ten gatunek gleby, rzepak dojrzewał stosunkowo długo, a jego zbiór przy optymalnej wilgotności nasion udało się przeprowadzić dopiero 04.08.2021, podczas gdy pozostałe rzepaki zebrane były w dniach 23-24 lipca. Po zbiorze przedplonu wykonane zostało nawożenie dawką 250kg/ha NPK 8:20:30 i uprawa bezorkowa na głębokość 25cm.

Siew został wykonany 08.09.2021. Tak wczesny termin siewu miał miejsce ze względu na upały i brak opadów w prognozach, aby pszenżyto mogło jeszcze skorzystać z wody zgromadzonej w glebie po obfitych opadach w drugiej połowie sierpnia. W terminie jesiennym zostało przeprowadzone odchwaszczanie preparatem Komplet 560SC w dawce 0,5 l/ha. Środek ten zawiera diflufenikan w ilości 280 g/l i flufenacet również 280 g/l. Pod koniec pierwszego tygodnia marca zastosowane zostało nawożenie w dawkach 250 kg/ha Zaksan 33,5 (saletra amonowa 33,5% N, w tym N amonowy 16,8% i N azotanowy 16,7%) i 140 kg/ha KornKali (40% K2O, 12,5% SO3, 6% MgO, 4% Na2O). Obecnie rośliny wykształciły po 6 rozkrzewień, a obsada jest wyrównana na całej powierzchni pola. Na liściach widoczne są nieznaczne uszkodzenia mrozowe. W najbliższym czasie problemem może być natomiast niedobór wody, gdyż lekka gleba jest już przesuszona, a opadów w prognozach wciąż brak.

Pszenżyto ozime Transfer po rzepaku na V klasie bonitacyjnej, fot. Maciej Sacha
Pszenżyto ozime Transfer po rzepaku na V klasie bonitacyjnej, fot. Maciej Sacha

Pszenżyto po pszenżycie

Odmiana Transfer została wysiana 08.09.2021 po pszenżycie tej samej odmiany, którego słoma nie była zbierana. Pole charakteryzuje się glebą klasy bonitacyjnej IIIb i urozmaiconym ukształtowaniem terenu, a wspomniane pszenżyto plonowało w tym miejscu na poziomie 7,6 t/ha. Po zbiorze przedplonu wykonane zostało wapnowanie dawką 3t/ha wapna węglanowego oraz nawożenie dawką 250kg/ha NPK 8:20:30, a następnie miała miejsce uprawa bezorkowa na głębokość 25cm. Przed wejściem w spoczynek zimowy plantacja charakteryzowała się dobrym zagęszczeniem łanu, również na wzniesieniach. Rośliny wykształciły po 4 rozkrzewienia i rozbudowany system korzeniowy.

Uprawa zbóż po zbożach nie jest polecaną praktyką, głównie ze względu na spadek plonu spowodowany nasileniem występowania sprawców chorób. Jednak pszenżyto wykazuje w tym zakresie słabszą negatywną reakcję niż powszechnie uprawiana w monokulturze pszenica czy jęczmień. Badania wskazują, że pszenżyto dopiero w trzecim roku monokultury osiąga podobny spadek plonu, jak pszenica uprawiana dwa lata pod rząd na tym samym stanowisku. Ponadto w tym przypadku po wykonanej uprawie bezorkowej trzeba liczyć się z większą presją samosiewów, ale siejąc ten sam gatunek i odmianę można nieco ograniczyć ich kosztowne zwalczanie.

Tu również w terminie jesiennym zostało przeprowadzone odchwaszczanie preparatem Komplet 560SC w dawce 0,5 l/ha. Środek ten zawiera diflufenikan w ilości 280 g/l i flufenacet również 280 g/l. Pod koniec pierwszego tygodnia marca zastosowane zostało nawożenie w dawkach 250 kg/ha Zaksan 33,5 (saletra amonowa 33,5% N, w tym N amonowy 16,8% i N azotanowy 16,7%) i 140 kg/ha KornKali (40% K2O, 12,5% SO3, 6% MgO, 4% Na2O). Obecnie rośliny wykształciły po 6 rozkrzewień, a obsada jest wyrównana na całej powierzchni pola, również na wzniesieniach. Na liściach widoczne są nieznaczne uszkodzenia mrozowe. To pole charakteryzuje się ciężką glebą gliniastą, która mimo zaskorupienia na powierzchni, w głębszych warstwach wciąż zachowuje wilgoć dostępną dla roślin.

Pszenżyto Transfer po pszenżycie na klasie bonitacyjnej IIIb, fot. Maciej Sacha
Pszenżyto Transfer po pszenżycie na klasie bonitacyjnej IIIb, fot. Maciej Sacha