• Największe niedobory wody odnotowano w województwie pomorskim w którym susza wystąpiła w 9 uprawach.
  • W województwach: dolnośląskim, lubelskim, łódzkim, małopolskim, mazowieckim, podlaskim, śląskim, świętokrzyskim suszy nie odnotowano.

Jak czytamy w najnowszym raporcie suszowym przygotowanym przez IUNG-PIB w Puławach w dziewiątym okresie raportowania tj. od 11 czerwca do 10 sierpnia 2021 roku średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie którego dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą była ujemna, wynosiła -44 mm. W obecnym sześciodekadowym okresie wartość KBW uległa zwiększeniu o 68 mm w stosunku do poprzedniego okresu (1 VI-31 VII). Jest to wynikiem wzrostu wielkości opadów atmosferycznych ale też zmniejszeniem ewapotranspiracji (średnio dla kraju o 18,8 mm względem poprzedniego okresu raportowania).

Źródlo: IUNG-PIB w Puławach
Źródlo: IUNG-PIB w Puławach

Gdzie nadal utrzymuje się deficyt wody?

Największy deficyt wody notowany był w dalszym ciągu na obszarze: Równiny Białogardzkiej, środkowej części Wybrzeża Słowińskiego, na Wysoczyźnie Damnickiej, na Pojezierzu Kaszubskim, Żuławach Wiślanych, we wschodniej części Kotliny Gorzowskiej, na Pojezierzu Wielkopolskim, na Polesiu Wołyńskim, oraz we wschodniej części Niziny Wielkopolskiej, od -130 do -199 mm. Na pozostałym terytorium kraju niedobory wody były mniejsze od -50 mm do -129 mm.

IUNG-PIB stwierdza wystąpienie suszy rolniczej na terytorium Polski na obszarze 8 województw: 

  • pomorskiego,
  • zachodniopomorskiego,
  • wielkopolskiego,
  • kujawsko-pomorskiego,
  • podkarpackiego,
  • lubuskiego,
  • opolskiego,
  • warmińsko-mazurskiego.

Susza dotyczy 9 upraw: kukurydzy na kiszonkę oraz na ziarno, krzewów owocowych, roślin strączkowych, warzyw gruntowych, tytoniu, ziemniaka, chmielu, truskawek.

Susza w kukurydzy oraz w ziemniakach

Jak podaje Instytut w obecnym okresie sześciodekadowym największą suszę notowano w uprawach kukurydzy na kiszonkę. Notowano ją w 237 gminach (9,57% gmin Polski). Susza wystąpiła na obszarze 1,34% gruntów ornych kraju. Natomiast w uprawach kukurydzy na ziarno odnotował ją Instytut w 230 gminach (9,29% gmin Polski), na obszarze 1,25% gruntów ornych kraju. W województwach zachodniopomorskim oraz pomorskim w 19 gminach zanotowano także suszę w uprawie ziemniaka. 

Gdzie ostatnio zanotowano największe opady?

Jak czytamy pod koniec raportu, w pierwszej dekadzie sierpnia najwyższe opady od 60 do 110 mm notowano na Nizinie Środkowomazowieckiej i Południowopodlaskiej, na Wzniesieniach Południowomazowieckich, na wyżynach: Przedborskiej, Kieleckiej, Krakowsko-Częstochowskiej, Śląskiej, Woźnicko-Wieluńskiej, w zachodniej części Wyżyny Lubelskiej, w Niecce Nidziańskiej, w północno zachodniej części Kotliny Sandomierskiej, w Sudetach, na Pogórzu Zachodniobeskidzkim i w Beskidach Zachodnich.