Susza. Jest nowy raport IUNiG. Czy ostatnie deszcze pomogły? Co dalej?

W czwartym okresie raportowania, tj. od 21 kwietnia do 20 czerwca 2023 roku średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie którego dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą była ujemna, wynosiła -137 mm. W obecnym sześciodekadowym okresie wartość KBW uległa zmniejszeniu o 27 mm w stosunku do poprzedniego okresu (11 IV−10 VI).

Źródło: IUNG
Źródło: IUNG

- Deficyt wody dla roślin uprawnych zwiększył się, powodując, że niedobór wody występował w całym kraju. Największy deficyt wody notowano na terenie Pojezierza i Pobrzeża Kaszubskiego, Równiny Słupskiej, Wysoczyzny Damnickiej, Żuław − od -230 do -249 mm. Bardzo duży niedobór wody notowano również na Pojezierzach Pomorskim, Mazurskim, Wielkopolskim oraz na Nizinie Wielkopolskiej i w zachodniej części Niziny Mazowieckiej − od -160 do -229 mm. Tylko nieco mniejszy deficyt wody notowano na południe od tego obszaru − od -120 do -159 mm. Na pozostałym obszarze kraju niedobór wody wynosił od 0 do -119 mm – podał IUNG.

Gdzie zagrożenie suszą?

W wyniku występujących warunków wilgotnościowych w czwartym okresie raportowania stwierdzamy wystąpienie suszy rolniczej na terytorium Polski.

Poniżej przedstawiamy występowanie suszy rolniczej na terenie kraju powodującej obniżenie plonów przynajmniej o 20% w skali gminy w stosunku do plonów uzyskanych w średnich wieloletnich warunkach pogodowych.

Susza rolnicza występowała na terenie województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, łódzkiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, pomorskiego, podlaskiego, mazowieckiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i małopolskiego.

W zestawieniu nie ma jedynie woj. podkarpackiego.

Susza występowała we wszystkich monitorowanych uprawach:

 • zbóż jarych,
 • zbóż ozimych,
 • krzewów owocowych,
 • truskawek,
 • rzepaku i rzepiku,
 • roślin strączkowych,
 • kukurydzy na ziarno,
 • kukurydzy na kiszonkę,
 • drzew owocowych,
 • tytoniu,
 • warzyw gruntowych,
 • chmielu,
 • ziemniaka,
 • buraka cukrowego.

Temperatura i opady

- W pierwszej i drugiej dekadzie czerwca usłonecznienie było już nieco mniejsze. Najniższe notowano w południowej Polsce − od 80 do 100 godzin (w pierwszej dekadzie) oraz na wschodnich i zachodnich obszarach − od 40 do 70 godz. (w drugiej dekadzie). Natomiast w północnej części kraju liczba godzin ze Słońcem wynosiła od 100 do 140 godz. (w pierwszej dekadzie) oraz do 100 do 125 godz. w drugiej dekadzie tego miesiąca – czytamy w raporcie.

Co z opadami deszczu? - Szczególnie niskie opady notowano w trzeciej dekadzie maja, w pierwszej oraz drugiej dekadzie czerwca. Na przeważającym obszarze Polski opady nie wystąpiły lub nie przekraczały 5 mm. Tylko lokalnie na zachodzie kraju notowano ich wystąpienie od 5 do 10 mm (w trzeciej dekadzie maja), od 5 do 100 mm na południu Polski (w pierwszej dekadzie czerwca) oraz we wschodnich krańcach w trzeciej dekadzie czerwca – informuje IUNG.

Aktualne uwilgotnienie

Jak wygląda ono na koniec czerwca, czas, który powyższy raport jeszcze nie obejmuje. Otóż według Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej z dnie 28 czerwca wilgotność gleby po ostatnich przejściowych opadach do 7 cm była w miarę dobra.

Źródło: IMGW
Źródło: IMGW

Ale już głębiej susza była bardzo widoczna.

Źródło: IMGW
Źródło: IMGW