Jak czytamy w drugim okresie raportowania tj. od 1 kwietnia do 31 maja 2021 roku średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie którego dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą była ujemna, wynosiła -22 mm. W obecnym sześciodekadowym okresie wartość KBW uległa zwiększeniu o 3 mm w stosunku do poprzedniego okresu (21 III-20 V).

Największy deficyt wody notowany jest na obszarach w północno-wschodniej części Pobrzeża Szczecińskiego oraz w środkowej części Pojezierza Zachodniopomorskiego, na tych terenach wynosi od -90 do -129 mm. Nieco mniejszy deficyt występuje w południowej części Niziny Południowopodlaskiej oraz na Polesiu Zachodnimi Wołyńskim od -90 do -119 mm. Na pozostałym terytorium kraju niedobory wody były mniejsze od -50 mm do -90 mm, a miejscami w południowych rejonach Polski nadal notowano nawet jej nadmiar.

W wyniku występujących warunków wilgotnościowych w obecnym okresie raportowania, stwierdzamy wystąpienia suszy rolniczej na terytorium Polski. Susza rolnicza występuje na terenie województwa zachodniopomorskiego. Dotyczy upraw zbóż jarych. Suszę w tych uprawach odnotowano w 2 gminach powiatu świdwińskiego tj. w 0,08% gmin Polski. 

Źródło: IUNG-PIB w Poznaniu
Źródło: IUNG-PIB w Poznaniu

Czy susza będzie się pogłębiać?

Niestety wiele na to wskazuje. Jak czytamy w raporcie, w trzeciej dekadzie maja wielkość opadów w Polsce była bardzo zróżnicowana. W zachodniej części były niskie od poniżej 5 do 15 mm. Natomiast we wschodniej części kraju były wyższe, gdzie notowano od 15 do ponad 50 mm. Niestety prognozy na najbliższe tygodnie nie są optymistyczne i co najwyżej możemy liczyć na punktowe opady o charakterze burzowym. Może to oznaczać, że susza rolnicza szybko zwiększy swój zasięg.