Jak czytamy w najnowszym, siódmym już raporcie suszowym przygotowywanym przez IUNG-PIB w Puławach susza nadal utrzymuje się w 14 województwach. W okresie raportowania tj. od 21 maja do 20 lipca 2022 roku średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie którego dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą była ujemna, wynosiła -106 mm. W rozpatrywanym sześciodekadowym okresie wartość KBW uległa zwiększeniu o 13 mm w stosunku do poprzedniego okresu (11 V – 10 VI).

KBW w siódmym okresie raportowania Źródło: IUNG-PIB
KBW w siódmym okresie raportowania Źródło: IUNG-PIB

Największy deficyt wody notowano na terenie Wału Trzebnickiego od -160
do -229 mm. Bardzo duży niedobór wody notowano również na Nizinie Śląskiej od -160 do -219 mm. Duże niedobory stwierdzono także na terenie Niziny Wielkopolskiej i na Lubuskim Przełomie Odry od -160 do -189 mm oraz w Kotlinie Sandomierskiej i na Pobrzeżu Słowińskim od –160 do –179 mm.

Na dużym obszarze kraju niedobory wody wynosiły od -120 do -159 mm. Natomiast na terenie Pojezierza Mazurskiego, we wschodniej części Pojezierza Pomorskiego, na Przedgórzu Sudeckim, na Wyżynie Śląskiej, Krakowsko-Częstochowskiej, Małopolskiej, Lubelskiej oraz na Nizinie Podlaskiej niedobory były już mniejsze od 0 do -119 mm.

Susza występowała w dwunastu uprawach: kukurydzy na ziarno, kukurydzy na kiszonkę, krzewów owocowych, roślin strączkowych, zbóż jarych, zbóż ozimych, warzyw gruntowych, tytoniu, truskawek, drzew owocowych, chmielu, ziemniaka.

Kukurydza dotknięta suszą

Największy zasięg suszy rolniczej występował wśród upraw kukurydzy na ziarno oraz na kiszonkę. Suszę notowano w 476 gminach (19,22% gmin Polski). Deficyt wody w okresie poprzedzającym wiechowanie oraz w trakcie tego procesu zazwyczaj najbardziej dotkliwie wpływa na plonowanie tej uprawy.  Susza stwierdzona została także w uprawach krzewów owocowych. Notowano ją w 356 gminach i odnotowano została także w uprawach roślin strączkowych, (wystąpiła w 234 gminach). 

Deficyt opadów także ograniczył możliwości produkcyjne zbóż. Suszę rolniczą odnotowano w uprawach zbóż jarych, wystąpiła w 188 gminach oraz zbóż ozimych (wystąpiła w 115 gminach). Nie najlepsza sytuacja prezentuje się także w uprawach warzyw gruntowych, w uprawie tytoniu,  truskawek, drzew owocowych oraz chmielu. Susza wystąpiła odpowiednio w 103 , 100, 79 , 52, 36 gminach. W 25 gminach natomiast zanotowano suszę w ziemniaku. 

Opady w lipcu uratowały część regionów przed silną suszą 

Jak czytamy w raporcie pierwsza dekada lipca była najbardziej dżdżystą dekadą tego roku. Szczególnie duże opady notowano na Wyżynach: Małopolskiej i Lubelskiej, w Kotlinie Sandomierskiej, na Polesiu Lubelskim, Nizinie Podlaskiej oraz na Pojezierzu Pomorskim od 60 do ponad 120 mm. Pragniemy zaznaczyć, że te bardzo duże opady atmosferyczne wystąpiły na obszarze, w którym odnotowano największy niedobór wody przedstawiony dla okresu 01.05-30.06. br. Natomiast najniższe opady notowano na Nizinie Wielkopolskiej i Pojezierzu Wielkopolskim, w środkowej części Niziny Mazowieckiej oraz na Pojezierzu Mazurskim od 15 do 30 mm. Na pozostałym obszarze kraju opady wynosiły od 30 do 60 mm. W drugiej dekadzie tego miesiąca największe opady notowano w północno-wschodniej i wschodniej Polsce od 30 do 125 mm. Na pozostałym obszarze kraju opady były już niskie od 10 do 30 mm.