Wg prognoz, światowy handel pszenicą wzrośnie ze 124 mln ton w 2010 r. do 190 mln ton w 2030 r. W tym samym czasie handel kukurydzą zwiększy się z 83 mln ton do 125 mln ton, a handel soją - z 93 mln ton do 150 mln ton.

Świat będzie w coraz większym stopniu uzależniał się od dostaw z krajów będących największym producentami zbóż, takich jak USA, Argentyna i Rosja. W państwach tych produkcja zbóż rozwija się szybko, natomiast populacja nie ulega zwiększeniu.