Jak podają analitycy Banku Gospodarki Żywnościowej w przyszłym sezonie 2011/2012, podobnie jak w bieżącym na kształtowanie się cen zbóż duży wpływ będą miały czynniki poza uwarunkowaniami popytowo - podażowymi. Prognozuje się, że w okresie czerwiec-wrzesień 2011 r. na wahania cen będzie wpływać decyzja Rosji o zmianie zakresu, kontynuowaniu lub całkowitym zniesieniu zakazu eksportu zbóż z tego kraju.

Rosja jest jednym z największych eksporterów zbóż na świecie, a z powodu pożarów i suszy w 2010 r. spadła produkcja, kraj ten zdecydował się na wprowadzenie embarga na eksport tego surowca do 1 lipca 2011 r. - Prawdopodobnie zmiany w polityce handlowej będą dokonane dopiero wówczas, gdy rząd rosyjski będzie posiadał chociażby wstępne informacje o nowych zbiorach - informuje BGŻ.

Wicepremier Rosji V. Zubkov w ostatnim tygodniu poinformował, że zbiory będą wyższe i wzrosną z niespełna 61 mln t w 2010 r. do 84-85 mln t w roku bieżącym. Agencja analityczna SovEcon ocenia, że zbiory będą oscylowały w granicach 80 mln t, podaje przedział 75-85 mln t. Natomiast Rosyjskie Zrzeszenie Producentów Zbóż prognozuje zebranie 85 mln ton ziarna.

Rząd może podjąć decyzję o utrzymaniu zakazu lub o wprowadzeniu ograniczeń w eksporcie w celu odbudowy zapasów wewnętrznych.

Sprawdź ceny kontraktów terminowych