PARTNERZY PORTALU
 • partner portalu farmer.pl
 • partner portalu farmer.pl

Święto kukurydzy

Święto kukurydzy

Krajowy Dzień Kukurydzy w Starym Gołębinie przeszedł do historii. Tegoroczną edycję należy ocenić jako bardzo udaną. Perfekcyjna organizacja, atrakcyjna ekspozycja i tysiące zwiedzających.Krajowy Dzień Kukurydzy 2013 w Starym Gołębinie zapamiętany zostanie przede wszystkim z dwóch powodów: prezentacji wiatrakowca do zwalczania omacnicy prosowianki oraz niebywałej obfitości nowości odmianowych zaprezentowanych przez firmy.

Zwalczanie larw omacnicy prosowianki w kukurydzy napotyka na poważną przeszkodę natury technicznej.

Pojawiają się one późno - w fazie wiechowania kukurydzy, która w tym momencie jest już tak wysoka, że trudno wykonać oprysk aparaturą naziemną.

Usługa agrolotnicza jest z kolei bardzo kosztowna. Godzina lotu poczciwego "Antka" to wydatek rzędu 6 tys. zł. Ponadto trudno znaleźć plantacje na tyle duże, aby uzasadnione było posiłkowanie się nim.

Ograniczanie populacji omacnicy nie musi się odbywać przy użyciu insektycydu.

Można do tego wykorzystać innego owada, który na niej pasożytuje.

Jest nim kruszynek, drobna błonkówka z rodzaju Trichogramma, której larwy rozwijają się w jajach wielu motyli.

Znowu pojawia się jednak problem techniczny, jak go wprowadzić w dużej ilości na plantację. Można to co prawda zrobić ręcznie, poprzez zawieszenie kapsułek zawierających entomofaga na najwyższym, najlepiej rozwiniętym liściu kukurydzy, tuż przy łodydze. Jest to jednak realne jedynie na niewielkich plantacjach.

Dla większych producentów otwiera się możliwość relatywnie taniego i bardzo efektywnego sposobu rozprowadzania pasożyta po polu kukurydzy.

Jest nim właśnie niewielki statek powietrzny - wiatrakowiec. Lata nisko, dosłownie kilka metrów nad łanem.

Z dwóch zasobników (ich zawartość wystarcza na 80 ha) "rozsiewa" kruszynka pasem szerokości 18 m. Wymieniona powierzchnia zostaje pokryta biopreparatem w ciągu 35-40 min., o ile lądowisko jest przy plantacji. Jedynym wykonawcą usługi tego typu jest w kraju firma Raps ze Sztumu. Naniesienie biopreparatu wykonuje się do 5 dni po stwierdzeniu obecności pierwszego motyla lub bezpośrednio po zaobserwowaniu pierwszych złóż jaj szkodnika.

Za dwukrotny zabieg w odstępie 7 dni, plantator płaci 190 zł/ha. Preparat zawierający kruszynka pochodzi z firmy Biocont Polska z Krakowa.

W opinii prof. Tadeusza Michalskiego - prezesa Polskiego Związku Producentów Kukurydzy, zastosowanie biopreparatu z kruszynkiem powoduje spadek populacji omacnicy na plantacji o 50 proc. Natomiast firma Biocont, opierając się na wynikach uzyskanych w Czechach (kilka tysiecy ha kukurydzy objętych tą formą ochrony biologicznej), informuje o skuteczności powyżej 75 proc. Bardzo mocnym punktem imprezy była kolekcja odmian. Stworzono ją w oparciu o wszystkie hodowle obecne na polskim rynku, jak również największych dystrybutorów materiału siewnego kukurydzy. Łącznie można było zobaczyć i porównać ze sobą ponad 130 odmian, w klasach wczesności od FAO 130 do FAO 380. Zaprezentowano wiele nowości, które dopiero wejdą do uprawy.

Cieszyły się one szczególnym zainteresowaniem zwiedzających.

Nowości odmianowe IG Planzenzucht

Firma IG Planzenzucht zaprezentowała sześć odmian francuskich hodowli: Caussade i Codisem, przeznaczonych przede wszystkim do produkcji kiszonki i biogazu. Szczególnie eksponowany był ten drugi kierunek wykorzystania.

Poniżej przedstawiamy skrótowy opis nowszych odmian z kolekcji firmy.

Scafort - to mieszaniec trójliniowy o liczbie FAO 240 przeznaczony do produkcji biogazu i ewentualnie kiszonki.

Odmiana o dużym potencjale budowania biomasy z zachowaniem efektu stay green. Nadaje się na wszystkie typy gleb. Hodowca: Caussade Semences.

Odmiana wprowadzana do uprawy na podstawie wpisu na listę CCA.

Codilor - przez wystawcę przedstawiana jako odmiana wybitnie energetyczna - gromadząca dużą ilość skrobi.

W charakterystyce bardziej rolniczej znajdują się ściślejsze informacje: mieszaniec trójliniowy, o FAO 290. Typ użytkowy: biogaz/kiszonka. Rośliny tworzą bardzo dużą biomasę i wykazują cechę stay green, co wydłuża okres akumulacji składników pokarmowych i umożliwia osiągnięcie wyższej wartości suchej masy kolb. Hodowca: Codisem.

Odmiana wprowadzana do uprawy na podstawie wpisu na listę CCA.

Nowości odmianowe firmy Procam ES Bombastic zarejestrowana została w Niemczech w 2007 r., natomiast na nasz rynek dotarła dopiero wiosną tego roku. Należy więc ją traktować jako nowość rynkową. Odmiana uniwersalna, średnio wczesna o FAO 230-240, budująca dużą masę wegetatywną - rośliny osiągają wysokość do 2,8 m. Hodowca: Euralis Saaten. Odmiana wprowadzana do uprawy na podstawie wpisu na listę CCA.

Tapas to również tegoroczna nowość w ofercie firmy. Odmiana średnio wczesna o FAO 240, preferowana do wykorzystania kiszonkowego. Jest mieszańcem trójliniowym o wysokiej tolerancji na warunki środowiskowe, co umożliwia jego uprawę nawet w gorszych stanowiskach.

Rośliny wysokie o kompaktowym pokroju. Duży plon suchej masy, z wysokim udziałem kolb. Hodowca: Saatzucht Gleisdorf. Odmiana wprowadzana do uprawy na podstawie wpisu na listę CCA.

GL Herona jest średnio późną, ogólnoużytkową odmianą niemieckiej hodowli, o liczbie FAO 260 (ziarno) i 270 (wykorzystanie na kiszonkę). W ocenie firmy, charakteryzuje się wysoką zdrowotnością liści oraz bardzo niską skłonnością do wylegania. Mimo wyższej liczby FAO, bardzo dobrze sobie radzi nawet w chłodniejszych warunkach.

Przynosi wysokie plony ziarna o niskiej wilgotności. W użytkowaniu na kiszonkę podkreślano korzystne cechy jakościowe - wysoki plon suchej masy i skrobi. Hodowca: Saatzucht Gleisdorf. Odmiana wprowadzana do uprawy na podstawie wpisu na listę CCA.

Lindsey uzyskał rejestrację w Polsce w 2012 r. Jest średnio wczesną odmianą ziarnową o FAO 250, zalecaną do uprawy w centralnej i południowej Polsce. Charakteryzuje się wysokim potencjałem plonowania. W badaniach COBORU w 2012 r. wydała 12,5 t ziarna z ha, przy 15-proc. wilgotności. Rośliny z efektem stay green. Hodowca: Limagrain.

Nowości odmianowe firmy Lechpol Mexicana to francuska odmiana wpisana na listę CCA w 2012 r. Jest trójliniowym mieszańcem uniwersalnym o FAO 230 (ziarno) i 240 (kiszonka). Rośliny wysokie, bogato ulistnione o szerokich blaszkach liściowych z efektem stay green. Bardzo wysoki potencjał plonowania przy użytkowaniu ziarnowym, potwierdzony w doświadczeniach PZPK w 2012 r. Charakterystyczna, bardzo wysoka masa tysiąca nasion.

Hodowca: Codisem.

Listel - to średnio późna odmiana uniwersalna o FAO 260-270 zależnie od przeznaczenia. Może być uprawiana na ziarno, CCM, kiszonkę i biogaz. Ziarniaki w kolbach zróżnicowane: flint i dent.

Odmiana uczestniczyła w doświadczeniach rozpoznawczych COBORU, osiągając porównywalne ze wzorcem wyniki zarówno odnośnie plonu nasion, jak i świeżej masy zielonki na zakiszenie.

Rośliny nie wykazują szczególnych wymagań w stosunku do jakości gleby.

Hodowca: Codisem. Odmiana wprowadzana do uprawy na podstawie wpisu na listę CCA.

Nowości odmianowe firmy F&N Ag ro

F&N Agro zaprezentowało nowości z dwóch ośrodków hodowlanych: Saatbau Linz i RAGT.

Aristo to wczesny mieszaniec pojedynczy (FAO 210-220), który można wykorzystać zarówno do produkcji ziarna, jak i kiszonki. W 2012 r. uczestniczył w doświadczeniach rozpoznawczych COBORU, osiągając: 102 proc. plonu ziarna wzorca i 100 proc. odnośnie zawartości suchej masy w plonie ogólnym. Wśród zalet tej odmiany podkreślana jest odporność młodych roślin na niskie temperatury. Ograniczeniem w uprawie są natomiast co najmniej średnie wymagania glebowe. Hodowca: Saatbau Linz. Odmiana wprowadzana do uprawy na podstawie wpisu na listę CCA w 2012 r.

Mixxy (FAO 250) jest reprezentantem grupy odmian średnio wczesnych.

Ten mieszaniec pojedynczy może być uprawiany z przeznaczeniem na ziarno, jak i kiszonkę. Rośliny wysokie, o grubych i sztywnych łodygach, mało wrażliwe na choroby grzybowe. Odmiana została objęta doświadczeniami rozpoznawczymi COBORU w 2012 r. Pod względem plonu nasion osiągnęła poziom wzorca. Cenną jej zaletą jest bardzo dobre oddawanie wody z ziarna.

Hodowca: RAGT. Odmiana wprowadzana do uprawy na podstawie wpisu na listę CCA.

Nowości odmianowe firmy Chemirol ES Cirrius - mieszaniec trójliniowy, średnio wczesny (FAO 230), predysponowany do uprawy na ziarno. Numer 1 spośród odmian zarejestrowanych w grupie wczesnej w COBORU w 2012 r. Mieszaniec potwierdził swój potencjał plonowania w doświadczeniach PDOiR w 2012 r. Ziarno typu dent. Rośliny wykazują słaby efekt stay green. Hodowca: Euralis Semences.

DKC 3415 jest uniwersalnym mieszańcem pojedynczym z grupy odmian średnio wczesnych o FAO 240-250. Odmiana uprawiana w naszym kraju od 2013 r. Na południu i w centrum Polski może być uprawiana na ziarno i kiszonkę.

W pasie województw północnych tylko na kiszonkę. Wysoki potencjał plonowania przy uprawie na ziarno. Odmiana tolerancyjna na jakość gleby. Hodowca: Dekalb. Odmiana wprowadzana do uprawy na podstawie wpisu na listę CCA w 2011 r.

SY Multitop - mieszaniec pojedynczy, średnio wczesny (FAO 240), wyhodowany do uprawy na ziarno. Rośliny średnio wysokie z umiarkowanie eksponowaną cechą stay green. Wysoki potencjał plonowania na ziarno potwierdzony wynikami doświadczeń rejestrowych i porejestrowych COBORU i PZPK. Wyjątkowa względna regularność plonowania. Wyśmienita zdrowotność roślin według doświadczeń rejestracyjnych COBORU. Niższe od wzorca porażenie kolb grzybami fuzaryjnymi - 8 proc., a wzorca 12 proc. Odmiana słabiej atakowana przez omacnicę prosowiankę - 15 proc. roślin porażonych, wzorzec 19 proc. Hodowca: Syngenta.

Odmiana wprowadzana do uprawy na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru w 2011 r.

Nowości odmianowe firmy Osadkowski DKC 3711 - mieszaniec pojedynczy, średnio późny o FAO 250-260, przeznaczony do uprawy na ziarno. Rośliny średnio wysokie z silnie wyeksponowaną cechą stay green. Wysoki potencjał plonowania. Ziarno w typie dent (koński ząb) wykazujące cechę dry down, czyli szybkiego wysychania ziarna w kolbach dzięki cieńszej okrywie owocowo-nasiennej ziarniaków.

Przeznaczony do uprawy na terenie południowej i centralnej Polski. Hodowca: Monsanto. Odmiana wprowadzana do uprawy na podstawie wpisu do katalogu CCA w 2012 r., po rejestracji w Czechach.

ES Carmen - mieszaniec pojedynczy, średnio późny o FAO 250, przeznaczony do uprawy na ziarno. Rośliny wysokie z średnio zaznaczoną cechą stay green.

Szybki wzrost wiosenny. Mała podatność na wyleganie. Dobra odporność na fuzariozę łodyg i kolb. Wysoki potencjał plonowania. Ziarno w typie dent (koński ząb). Mieszaniec przeznaczony do uprawy na terenie południowej i centralnej Polski. Hodowca: Euralis. Odmiana wprowadzana do uprawy na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru w 2013 r.

Nowości odmianowe firmy Ag roefekt SY Unitop - średnio wczesny mieszaniec trójliniowy o FAO 240, przeznaczony do produkcji kiszonki. Rośliny wysokie o dobrej odporności na wyleganie, mocno ulistnione z efektem stay green. Odmiana o wysokiej wydajności suchej masy, przy bardzo dobrej strawności.

Hodowca: Syngenta. Odmiana wprowadzana do uprawy na podstawie wpisu do katalogu CCA w 2011 r., po rejestracji w Niemczech.

Laperi CS - ziarnowy mieszaniec pojedynczy o liczbie FAO 250-260.

Zarejestrowana we Francji i Włoszech w 2012 r. W Polsce znajduje się w I roku badań rozpoznawczych COBORU. Odmiana szczególnie przydatna do intensywnej technologii produkcji. Rośliny o mocnej budowie, stabilne, bez skłonności do wylegania, z dobrym efektem stay green.

Nowości odmianowe firmy Ag rofert Cebesto to wysokoplenna odmiana kiszonkowa z grupy średnio wczesnych, o FAO 240. W doświadczeniach na terenie Czech odmiana wydawała bardzo wysoki plon zarówno zielonej, jak i suchej masy. W tych samych badaniach stwierdzono dobrą odporność na wiosenne chłody i suszę. Mieszaniec przydatny do uprawy na kiszonkę w rejonach I i II. Hodowca: Cezea (Czechy).

Odmiana wprowadzana do uprawy na podstawie wpisu do katalogu CCA.

Nowości odmianowe firmy Małopolska Hodowla Roślin Kadryl - średnio późny mieszaniec trójliniowy o FAO 270-280. Zarejestrowany w COBORU w 2012 r. Charakteryzuje się szeroką zdolnością adaptacyjną, dzięki czemu stabilnie plonuje w różnych środowiskach. Odmiana o dużym plonie świeżej masy, przeznaczona głównie do uprawy na wysokostrawną kiszonkę.

Stanowi również doskonały surowiec dla biogazowni. W najcieplejszych regionach kraju może być z powodzeniem uprawiana na ziarno. Rośliny bardzo wysokie - 295 cm. Plon ogólny suchej masy istotnie wyższy od wzorca (108 proc. wzorca). Plon suchej masy kolb - na poziomie wzorca (101 proc.).

Wyleganie korzeniowe, porażenie przez głownię oraz odporność na plamistość pochew liściowych na poziomie wzorca.

Nowości odmianowe firmy Pioneer P8400 to średnio wczesny (FAO 240) mieszaniec pojedynczy przeznaczony do uprawy na ziarno. Odmiana zarejestrowana w COBORU w 2013 r. Polecana do uprawy w rejonach cieplejszych, na dobrych i ciepłych glebach. Rośliny charakteryzują się intensywnym wzrostem początkowym i dobrą tolerancją na suszę. Ziarno w typie dent wykazujące cechę dry down.

P9027 jest średnio późnym mieszańcem pojedynczym przeznaczonym zarówno do uprawy na ziarno, jak i kiszonkę.

Ulepszona wersja odmiany PR39F58. Intensywny wzrost wegetatywny i szybkie dojrzewanie kolb.

Skrobia jest stosunkowo wcześnie odkładana w ziarniakach, które łatwo oddają wodę (cecha dry down). Stay green umożliwia szerszy zakres terminu zbioru na kiszonkę. Odmiana polecana do uprawy w środkowej i południowej Polsce na dobrych i ciepłych glebach.

Odmiana wprowadzana do uprawy na podstawie wpisu do katalogu CCA w 2012 r., po rejestracji w Niemczech.

Nowości odmianowe firmy KWS Cassilas jest odmianą kiszonkową należącą do grupy średnio późnych odmian, o FAO 260. Dobrze wykorzystuje potencjał gleb żyznych lub utrzymanych w wysokiej kulturze. Nadaje się także do uprawy na wysoko nawożonych nawozami organicznymi glebach średnich i lekkich. Wysoki, często przekraczający 55-proc. udział kolb pozwala osiągnąć zadowalające zawartości skrobi w kiszonce. Ziarno nadaje się dobrze do zakiszania z powodu wysokiej wilgotności w czasie zbioru.

Milessim z tej samej grupy wczesności co poprzedniczka i identycznej liczbie FAO jest odmianą uniwersalną, tj. mogącą znaleźć wykorzystanie zarówno przy produkcji ziarna, jak i kiszonki.

Milessim został zarejestrowany w tym roku w COBORU. Rośliny średnio wysokie, bogato ulistnione z cechą stay green, odporne na wyleganie. Bardzo długie kolby typu flex. Doświadczenia ścisłe na glebach lekkich wskazują na dobrą tolerancję odmiany na suszę.

Nowości odmianowe firmy RA GT Embelixx to odmiana wprowadzona do katalogu CCA w 2012 r. Wiosną jej materiał siewny był już w kraju dostępny.

Jest uniwersalnym mieszańcem trójliniowym o FAO 250. W opinii hodowcy, szczególnie przydatna do przerobu ziarna na grys. Swoje możliwości plonotwórcze najlepiej realizuje na glebach dobrych.

Nowości odmianowe firmy Euralis ES Cockpit jest ziarnowym mieszańcem pojedynczym o FAO 240, zarejestrowanym w Polsce w 2013 r. W doświadczeniach rejestracyjnych COBORU, średni plon ziarna za lata 2011-2012 był wyższy od wzorca o 8,8 proc. Rośliny odznaczają się bardzo dobrym wigorem wiosennym, małą podatnością na wyleganie i porażenie chorobami fuzaryjnymi.

ES Convent to średnio wczesny mieszaniec pojedynczy, do produkcji ziarna i kiszonki o FAO 240-250. Zarejestrowany w Polsce w 2013 r. Morfologicznie bardzo podobny do poprzedniej odmiany i tak jak tamta wykazuje efekt stay green. Zaletą wykorzystania kiszonkowego jest wysoki udział kolb w zakiszanej masie - ponad 56 proc.

Nowości odmianowe firmy Oseva Adrett jest uniwersalnym mieszańcem pojedynczym o FAO 240 (kiszonka) i 250 przy uprawie na ziarno. Odmiana szczególnie polecana do intensywnej technologii uprawy. Rośliny wykazują silną cechę stay green. Przy uprawie na kiszonkę należy się spodziewać wysokiego plonu suchej masy i bardzo wysokiej koncentracji energii. Odmiana wprowadzana do uprawy na podstawie wpisu do katalogu CCA.

Mostarra jest trójliniowym mieszańcem uniwersalnym z grupy odmian wczesnych - FAO 220. Rośliny średnio wysokie, z dużym udziałem kolb w zbieranej masie zielonej. Odmiana przydatna do uprawy na glebach lekkich i suchych.

Wprowadzana do uprawy na podstawie wpisu do katalogu CCA.

Nowości odmianowe firmy Caussade Pomeri CS - najnowsza, średnio wczesna (FAO 250) odmiana uniwersalna tej hodowli, zarejestrowana w Niemczech i Francji w 2012 r. Mieszaniec pojedynczy, ziarno typu flint, rośliny wysokie, bogato ulistnione, z efektem stay green.

Rekomendowana do uprawy na glebach średnich i dobrych. W doświadczeniach rozpoznawczych COBORU w 2012 r. uzyskała 102,8 proc. wzorca - plon ziarna 129,9 dt/ha przy 14 proc. wody Herkuli CS- uniwersalna odmiana z grupy średnio późnych (FAO 270), polecana do uprawy na wszystkich kompleksach glebowych. Dynamiczny rozwój początkowy, rośliny wysokie, stabilne, z bardzo dobrą odpornością na wyłamywanie i wyleganie. Przedłużona zieloność liści (efekt stay green) stwarza możliwość wydłużenia terminu zbioru zielonki na kiszonkę. Wysoka tolerancja na choroby z rodzaju Fusarium.

Najwyżej plonująca odmiana (na 104 badane odmiany) w oficjalnych badaniach rozpoznawczych COBORU w 2012 r. z wynikiem 112 proc. wzorca i plonem 140,8 dt/ha.

Marteli CS (FAO 280-290) to ziarnowa odmiana zarejestrowana we Francji w 2012 r. Mieszaniec pojedynczy. Odmiana polecana do uprawy na wszystkich kompleksach glebowych, niemniej na bardzo wysoki plon można liczyć tylko przy wykorzystaniu intensywnej technologii produkcji. Rośliny o mocnej budowie, stabilne, bez skłonności do wylegania mogą być zbierane jako jedne z ostatnich. Odmiana wykształcająca duże kolby z ziarniakami typu dent, o bardzo wysokim MTZ. W oficjalnych badaniach rozpoznawczych COBORU w 2012 r. osiągnęła 106,8 proc. wzorca - plon ziarna 133,7 dt/ha przy 14 proc. wody.

Nowości odmianowe firmy Monsanto

Spośród czterech nowości odmianowych, dwie zostały opisane w ofercie ich dystrybutorów w Polsce. Poniżej prezentujemy dwie pozostałe odmiany.

DKC 3717 - ziarnowy mieszaniec pojedynczy o FAO 240-250, zarejestrowany w Czechach w 2012 r. Rekomendowany do uprawy na glebach średniej i dobrej jakości w centralnej i południowej Polsce. Ziarno łatwo oddaje wodę w końcowej fazie dojrzewania - cecha dry down, co zostało potwierdzone w doświadczeniach przeprowadzonych w kraju w 2012 r. - wilgotność nasion w momencie zbioru 22,3 proc.

DKC 3623 - ziarnowy mieszaniec pojedynczy o FAO 260, zarejestrowany na Węgrzech w 2012 r. Rekomendowany do uprawy na glebach co najmniej średniej jakości w południowej Polsce.

Bardzo wysokie plonowanie. W doświadczeniach firmy wykonanych w latach 2011-2012, odmiana wykazywała bardzo wysoką plenność, sięgającą 16 t ziarna z ha. Ziarno z cechą dry down.

Nowości odmianowe firmy Limagrain LG 30.240 jest mieszańcem pojedynczym o FAO 230 przeznaczonym do produkcji kiszonki lub biogazu. Zarejestrowana w 2012 r., w Polsce i Niemczech.

W badaniach rejestrowych COBORU wydała średni plon w wysokości 17,9 t suchej masy z ha. Tolerancyjna na jakość gleby. Rekomendowana do uprawy na terenie całej Polski.

LG 30.275 - mieszaniec trójliniowy o FAO 270, który ma zastąpić odmianę LG 32.85. Zarejestrowana w Polsce w 2012 r. Bardzo duży potencjał plonowania na kiszonkę w każdych warunkach glebowych.

W badaniach rejestrowych COBORU (2010-2011) osiągnęła średni plon suchej masy w wysokości 19,5 t/ha. Silny efekt stay green. Bardzo wysoka jakość kiszonki - strawność włókna Dinag = 54,56. Zalecana do uprawy na terenie centralnej i południowej Polski.

Nowości odmianowe firmy Maisadour Dynamite to średnio wczesny mieszaniec kiszonkowy o FAO 240, zarejestrowany w Czechach w 2012 r., a w Polsce w 2013 r. Odmiana o dużym potencjale plonowania. W badaniach rejestrowych COBORU osiągnęła 109 proc. plonu świeżej masy - 65,73 t/ha, 107 proc. plonu ogólnego suchej masy - 20,86 t/ ha, przy udziale kolb w plonie ogólnym suchej masy 53,1 proc. Odmiana tolerancyjna na jakość gleby i zalecana do uprawy na terenie całego kraju.

Nowości odmianowe firmy Saatbau Linz Danubio to średnio wczesny mieszaniec kiszonkowy o FAO 250, zarejestrowany w Polsce w 2013 r. Rośliny wysokie, masywne, o dużej odporności na wyleganie.

W badaniach rejestrowych COBORU osiągnęła 106 proc. plonu świeżej masy - 64,13 t/ha, a udział kolb w plonie ogólnym suchej masy wyniósł 52,4 proc.

Odilo jest również średnio wczesnym mieszańcem kiszonkowym, ale o FAO 230 i - podobnie jak poprzednik, zarejestrowanym przez COBORU w 2013 r. W badaniach rejestrowych COBORU osiągnęła 105 proc. plonu świeżej masy - 63,31 t/ha, a udział kolb w plonie ogólnym suchej masy wyniósł 50,9 proc.Podobał się artykuł? Podziel się!
×

WSZYSTKIE KOMENTARZE (2)

 • Adam RUDNIK, Wrocław 2014-06-12 22:49:32
  http://www.instytutirl.com.pl/index6.php
 • Adam RUDNIK, Wrocław 2014-06-12 22:47:57
  CHLEB TYPU KR-IRL. ANTYCUKRZYCOWY. ♥♥♥♥♥

  1.TEMAT.
  CHLEB. PRZEPIS WZORCOWY WYPIEKU CHLEBA TYPU KR-IRL (MINI CHLEBKI).,**

  SKŁADNIKI:
  Kasza jaglana __400g, Ryż biały __400g. Gotujemy w jednym garnku (pojemność 4,0 l.) przez ok. 15 minut. Do gotowania dodajemy 2,5 l. wody.

  PRZYPRAWY TO:
  Sól kamienna nieoczyszczona, również pieprz, kminek, ew. ziała wg uznania. Po zakończeniu gotowania całość pozostawiamy pod przykryciem na ok. 5-10 minut.

  UGOTOWANE KASZA I RYŻ (MASA RAZEM 800 GRAM), WCHŁANIAJĄ WTEDY:
  Całą użytą (2,5l.) do gotowania wodę, co następnie ułatwia formowanie i lepsze klejenie się tzw. mini chlebków. Do tego właśnie zestawu składników (kasza, ryż) dodajemy suchą masę: 150 gram otrąb pszennych i dokładnie mieszamy łyżką. Otręby chłoną wówczas dużo wody, którą uzupełniamy wlewając ok. 0,5 litra (przegotowanej).

  DUŻĄ ŁYŻKĄ STOŁOWĄ NABIERAMY ZMIESZANĄ MASĘ TJ. KASZĘ Z RYŻEM WRAZ Z OTRĘBAMI:
  Z takiej objętości formujemy chleb tzw. cienkie mini chlebki (ugniatamy palcami). Kładziemy na papierze do pieczenia, którym uprzednio pokryliśmy powierzchnię blachy. Pieczemy w piekarniku (temp. 250oC przez ok. 50-60 minut) tj. do momentu uzyskania tzw. przyrumienienia.

  ISTOTNE:
  Wszelkie dodatki np. miód, rodzynki, wykluczone. Takie dodatki sprzyjają otyłości i cukrzycy typu 2.

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 3.235.179.111
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

KONTAKT24

Widziałeś, słyszałeś coś ważnego? Byłeś świadkiem niecodziennego wydarzenia? Napisz do nas! Opublikujemy, zainterweniujemy, pokażemy całemu światu. Jesteśmy dla Was 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu.

DODAJ PLIKI

Kliknij lub przeciągnij pliki z dysku i upuść. Max. rozmiar pliku 4 MB.

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do odwołania zgody oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

W dowolnym czasie możesz określić warunki przechowywania i dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Jeśli zgadzasz się na wykorzystanie technologii plików cookies wystarczy kliknąć poniższy przycisk „Przejdź do serwisu”.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.