Wyniki badań dla żyta z ostatniego sezonu wegetacyjnego zostały opublikowane w Beschreibende Sortenliste 2012 przez Bundessortenamnt, który jest odpowiednikiem COBORU w Niemczech.

Badanie wykazało, że wszystkie mieszańcowe odmiany żyta KWS Lochow z systemem Pollenplus potwierdziły swoją odporność na sporysz, uzyskując w tej kategorii najlepsze oceny.

Jak podkreśla KWS Lochow, ich odmiany żyta stanowią ścisłą czołówkę pod względem plonowania zarówno w Polskim jak i Niemieckim rejestrze.