Rosja

Według szacunków centrum analiz przeprowadzonego przez rosyjską państwową spółkę logistyki rolnej RusAgroTrans, w lipcu br. można wyeksportować z kraju od 3,5 do 4 milionów ton zboża. Byłoby to znacznie mniej niż w pierwszym miesiącu ubiegłego sezonu 2019/2020, kiedy eksport w 2019 r. wyniósł około 4,76 miliona ton. Zaś w 2018 r. o tym samym czasie 4,84 miliona ton.

Szef RusAgroTrans przypisał to między innymi mniejszym zapasom zbóż w ważnych południowych regionach uprawy, wolniejszym zamykaniu kontraktów eksportowych, a także przesunięciom zbiorów w szczytowych czasach zbiorów jęczmienia ozimego i pszenicy z powodu opadów deszczu.

Prognoza eksportu w czerwcu, wynosząca około 550 tys. ton, jest również znacznie niższa niż w roku poprzednim, gdy w tym samym miesiącu do odbiorców zagranicznych dostarczono wtedy ogółem ponad 1,37 miliona ton ziarna.  

Ukraina

Na południu Ukrainy rolnicy zaczęli zbierać zboże w połowie czerwca i dostarczyli pierwszy jęczmień na eksport do portów morskich. Analitycy oczekiwali już, że rolnicy rozpoczną zbiory zbóż ozimych około 8–10 dni wcześniej niż zwykle.

Ze względu na bardzo suchą wiosnę w niektórych częściach kraju ukraiński rząd spodziewa się w tym roku zbiorów zbóż od 65 do 68 milionów ton. W ubiegłym roku odnotowano rekordowe zbiory wynoszące 75 milionów ton. W szczególności ze względu na znacznie mniejszą powierzchnię uprawy tegoroczne zbiory pszenicy nie powinny dorównać rekordowej wielkości zbiorów z poprzedniego roku.

Większość analityków oczekuje nowego rekordu zbiorów kukurydzy - pod warunkiem, że będzie wystarczająco dużo deszczu. Natomiast zbiory jęczmienia nie powinny być znacznie mniejsze niż w ubiegłym roku.. Ceny eksportowe ukraińskiej pszenicy ostatnio spadły z powodu bardzo dużych rosyjskich zbiorów - ceny jęczmienia i kukurydzy również są pod presją.

Podobnie jak w Rosji, eksport zboża jest ograniczony do pewnego rozmiaru. Przed rozpoczęciem nowego sezonu uczestnicy ukraińskiego rynku zbóż muszą uzgodnić i zatwierdzić ograniczenia kwotowe eksportu zbóż w sezonie 2020/2021. Służy temu memorandum Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego, Handlu i Rolnictwa Ukrainy.

Według prezesa Ukraińskiej Unii Zbożowej (UGA), oczekiwane zbiory pszenicy wyniosą 26,8 miliona ton, a do produkcji chleba potrzebne są tylko 4 miliony ton. Amerykańskie ministerstwo rolnictwo (USDA), określiło na około 9,5 miliona ton konsumpcję krajową pszenicy dla Ukrainy, w tym pszenicy paszowej. Szacowane przez USDA zbiory pszenicy na Ukrainie spadły w czerwcu z 28 milionów ton do 26,5 miliona ton

Władze państwowe uważają jednak, że możliwe są znacznie mniejsze zbiory pszenicy. Ukraińskie ministerstwo gospodarki niedawno oszacowało, że produkcja w sezonie 2020/2021 wyniesie jedynie 23,2 miliona ton, a możliwy eksport będzie o ponad jedną czwartą mniejszy niż w obecnym sezonie, czyli poziomie 14,9 miliona ton. Ministerstwo gospodarki poinformowało również, że nie zmieni w bieżącym sezonie kontyngentu wywozu pszenicy wynoszącego 20,2 mln ton. UGA spodziewa się nawet, że eksport pszenicy w sezonie 2020/2021 wyniesie około 18 milionów ton.

Ukraińskie ministerstwo gospodarki prognozuje całkowity zbiór zbóż na 68 milionów ton, w tym 35 milionów ton kukurydzy i 7,9 miliona ton jęczmienia. Ministerstwo przewiduje również, że eksport zbóż wyniesie 47 milionów ton, w tym 28,1 miliona ton kukurydzy i 3,7 miliona ton jęczmienia.

USDA spodziewało się zbiorów jęczmienia w wysokości 9,4 miliona ton i eksportu w wysokości 5 milionów ton, a w czerwcu spodziewa się nawet rekordowego zbioru 39 milionów ton kukurydzy - i nowego rekordowego poziomu 33 milionów ton na eksport kukurydzy.

Ukraińska firma doradcza ProAgro podniosła prognozę zbiorów zbóż w 2020 roku z 72,5 miliona ton do 74,4 miliona ton ze względu na lepszą pogodę. ProAgro zwiększyła swoje szacunki dotyczące zbiorów pszenicy na Ukrainie z 25,4 miliona do 26,7 miliona ton, a kukurydzy z 37,3 miliona ton do 37,6 miliona ton.