Według szacunków zbiory zbóż ogółem wyniosły około 29,8 mln t. Jest to o 7,8 proc. więcej od zbiorów ubiegłorocznych i o 11,5 proc. więcej od średniej z lat 2000–2005. W tym zboża podstawowe z mieszankami zbożowymi ocenia się na blisko 28 mln t (o 8,9 proc.).

Tegoroczne zbiory rzepaku oszacowano na około 2,5 mln t, aż o 17,8 proc. więcej niż w roku 2008 i o 110,5 proc. więcej niż w pięcioleciu. Ziemniaków na 9,7 mln t (o 7,3 proc. mniej), buraków cukrowych – 9,4 mln t (o 7,5 proc. więcej).

Źródło: farmer.pl