Podczas szkoleń zasady integrowanej ochrony roślin na przykładzie pszenicy i rzepaku, ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia materiału siewnego przybliżają prof. dr hab. Marek Mrówczyński oraz inż. Henryk Wachowiak z Instytutu Ochrony Roślin Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu. Szkolenia przewidziane są dla rolników prowadzących produkcję roślinną oraz doradców rolnych, a zainteresowani mogą usłyszeć m.in. skąd czerpać wiedzę na temat odmian i jak interpretować opisy odmian i zapisy na etykietach. Podczas szkolenia dr Tadeusz Oleksiak z Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie Państwowego Instytutu Badawczego wyjaśnia, jak reklamować jakość nasion, jak obliczyć normy wysiewu i jak wypełniać wnioski o dopłaty do zakupu materiału kwalifikowanego w ramach pomocy de minimis. W oparciu o kalkulacje ekonomicznej opłacalności przedstawia korzyści wynikające ze stosowania materiału kwalifikowanego.

Szkolenia z zakresu integrowanej ochrony roślin, ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia materiału siewnego zostały zaplanowane w 16 województwach i trwają od początku marca w ramach Planu działania Sekretariatu Centralnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2015. Najbliższe, 25.03.15 odbędzie się w Toruniu, 26.03.15 w Zielonej Górze, 27.03.15 w Szczecinie i 30.03.15 w Gdańsku.