Porównując dane do września roku 2011 r. ceny większości produktów rolnych były wyższe, za wyjątkiem cen skupu ziarna żyta oraz cen targowiskowych owsa i ziemniaków. Ceny pszenicy w skupie wzrosły w porównaniu z poprzednim miesiącem do 91,50 zł/dt - o 2 proc., a w stosunku do września 2011 r. o 19,2 proc., natomiast na targowiskach za 1 dt pszenicy płacono 95,91 zł - o 1,2 proc. więcej niż przed miesiącem i o 6,2 proc. więcej niż przed rokiem - podaje GUS.

Z kolei za żyto w skupie płacono 72,30 zł/dt. W obrocie targowiskowym ceny żyta wyniosły 79,62 zł/dt i wzrosły w stosunku do poprzedniego miesiąca o 2,2 proc., a w ujęciu rocznym o 1,1 proc.

Ceny jęczmienia w skupie pozostały na podobnym poziomie co w sierpniu br. i wyniosły 82,00 zł/dt. We wrześniu ceny pszenżyta w skupie wyniosły 80,58 zł/dt, a owsa w skupie w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosły o 1,2 proc.

W minionym miesiącu nadal były bardzo niskie ceny ziemniaków. W skupie za dt płacono 26,87 zł, aż o 18,7 proc. mniej niż przed miesiącem, ale o 6,6 proc. więcej niż przed rokiem. W obrocie targowiskowym ceny ziemniaków jadalnych wynosiły 57,30 zł/dt i były niższe o 3,3 proc. niż przed miesiącem.