GUS szacuje produkcję zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi na 27,1 mln t, tj. o ok. 0,4 proc. więcej od uzyskanej w 2021 r.;

− zbiory rzepaku i rzepiku ocenia się na ok. 3,7 mln t, tj. o ok. 15 proc. więcej od zbiorów ubiegłorocznych;

− zbiory ziemniaków (łącznie z produkcją w ogrodach przydomowych) szacuje się na ok. 6,1 mln t, tj. o ok. 15 proc. mniej od zbiorów uzyskanych w roku ubiegłym;

− zbiory buraków cukrowych ocenia się na ok. 13,6 mln t, tj. o ok. 11 proc. mniej od zbiorów uzyskanych w 2021 r.;

− produkcję warzyw gruntowych ocenia się na blisko 3,9 mln t, tj. o ok. 0,5 proc. więcej w porównaniu z rokiem poprzednim;

− przewiduje się, że zbiory owoców z drzew wyniosą ponad 4,7 mln t, tj. o 5,5 proc. więcej od produkcji ubiegłorocznej;

− zbiory owoców z krzewów owocowych i plantacji jagodowych szacuje się na przeszło 0,6 mln t, tj. o ok. 5 proc. więcej od zbiorów w 2021 r.