- Utrzymująca się w pierwszej dekadzie miesiąca wysoka, jak na tę porę roku, temperatura powietrza powodowała zakłócenia w zimowym spoczynku roślin (pierwsza dekada stycznia br. była czwartą z kolei ze średnią temperaturą powietrza znacznie powyżej normy). Notowane w trzeciej dekadzie miesiąca duże spadki temperatury powietrza przy powierzchni gruntu, dochodzące nawet poniżej -25°C, przyczyniły się w wielu rejonach kraju do nadmiernego wychłodzenia wierzchniej warstwy gleby. Przy niedostatecznej pokrywie śnieżnej lub jej braku, zwłaszcza w północno-zachodniej i środkowej części kraju, temperatura gruntu na głębokości węzła krzewienia kształtowała się poniżej wartości krytycznych dla roślin i mogła spowodować straty w zasiewach upraw ozimych. Silne wysuszające wiatry, występujące podczas bardzo mroźnych dni i nocy, mogły spowodować wysmalanie roślin - czytamy w raporcie.

Ceny skupu w styczniu w większości podstawowych produktów rolnych, z wyjątkiem cen pszenicy, były wyższe niż przed rokiem. W porównaniu z grudniem ub. roku, przy spadku podaży podstawowych zbóż, w skupie odnotowano wzrost cen pszenicy.

Jak podaje GUS skup zbóż podstawowych (z mieszankami zbożowymi bez ziarna siewnego) w okresie lipiec 2011 r. - styczeń 2012 r. wyniósł 4638,5 tys. t i był o 3,3 proc. większy niż odpowiednio przed rokiem. Pszenicy skupiono 3460,9 tys. t (o 8,4 proc. więcej w skali roku), co stanowiło 37,1 proc. zbiorów wobec 33,7 proc. w okresie lipiec 2010 r. - styczeń 2011 r. Skup żyta wyniósł 336,1 tys. t (o 9,9 proc. mniej w skali roku) i stanowił 12,9 proc. zbiorów (wobec 11,4 proc. w analogicznym okresie ub. roku). W styczniu skup zbóż zmniejszył się zarówno w skali miesiąca, jak i roku (odpowiednio o 10,6 proc. i o 15,2 proc.). W skali miesiąca pszenicy skupiono mniej o 8,4 proc., a żyta - o 20,7 proc., natomiast w skali roku - odpowiednio o 13,6 i o 24,1 proc.