Dlaczego zostały opracowane optymalne terminy siewu?

Wysiewając zboża w opóźnionym terminie, średnie dobowe temperatury spadają co spowalnia tempo wschodów oraz wyrastanie kolejnych liści. Dlatego, też jesienią rośliny nie osiągają fazy krzewienia. Tak się dzieje w przypadku pszenicy ozimej. W związku z tym dalszy rozwój roślin przeniesiony jest na wiosnę kiedy dzień świetlny dłuższy jest o 3 godziny. Reakcją zbóż na wydłużający się dzień jest zakończenie fazy krzewienia i rozpoczęcie strzelania w źdźbło. Zakłócenia podczas fazy krzewienia są bardzo niekorzystne ponieważ, na tym etapie dochodzi do różnicowania elementów kłosa.  Rezultatem tego, jest redukcja liczby pędów kłosonośnych a w dalszej kolejności spadek obsady kłosów na jednostce powierzchni gleby. Opóźniona wiosenna faza strzelania w źdźbło przebiega w podwyższonej temperaturze, następstwem tego jest skrócenie tej fazy. Dochodzi do zaburzenia struktury łanu. Zmniejsza się średnia wysokość roślin oraz udział roślin wysokich, które charakteryzują się większą produktywnością. Maleje również udział roślin rozkrzewionych na korzyść jednopędowych. Zmiany te prowadzą do uzyskania mniejszego plonu ziarna z jednostki powierzchni.

Spadek plonu można próbować ograniczyć poprzez działania agrotechniczne np. zwiększenie normy wysiewu. Niestety nie zrekompensują one w pełni opóźnień w siewie. Osiągnięcie poziomu plonu jak przy siewu optymalnym jest trudne do zrealizowania.

Poniżej przedstawiamy zalecane terminy siewu:

Pszenica ozima:                                                              

·       5–20 września w północno-wschodniej części kraju i terenach wyżynnych,

·        10–25 września w rejonie centralnym i południowo-wschodnim,

·       15 września do 1 października na zachodzie kraju i Kotlinie Sandomierskiej,

·       20 września do 5 października na Nizinie Śląskiej i nizinach nadmorskich.

Pszenżyto ozime:

·       5- 20 września północno-wschodniej części Polski,

·       10-25 września południowo-wschodnia, centralna i północna część Polski

·       20 września do 5 października zachodniej części Polski.

Żyto ozime:

·       5 września do 15 września rejony pogórskie i północno wschodnia część Polski.

·       10 września do 25 września obszar styku trzech województw zachodniopomorskie, pomorskie oraz kujawsko pomorskie, rejon północnozachodni woj. świętokrzyskiego oraz opolskiego.

·       15 września do 25 września centralny pas od północy do południa,

·       20 września do 30 września północny rejon woj. pomorskiego oraz zachodnia część kraju.

·       20 września do 5 października zachodnia część woj. zachodnio- pomorskiego.  

 

Sprawdź ceny kontraktów terminowych