Marek Luty Dyrektor Działu Marketingu i Rozwoju Produktu w HR Strzelce Fot. A. Kobus
Marek Luty Dyrektor Działu Marketingu i Rozwoju Produktu w HR Strzelce Fot. A. Kobus
- W 2019 roku w Strzelcach w kwietniu spadło zaledwie 1,2 mm opadu. Do drugiej dekady maja dopadało zaledwie 2,0 mm. W sumie od 16 marca do 10 maja spadło 7,8 mm. Również przez resztę maja a także dotychczasowego czerwca nie padało tak obficie jak w innych regionach kraju. Tak długi i poważnydeficyt wody nie był obojętny dla roślin – omawiał wiosenną wegetację i rozkład opadów Marek Luty Dyrektor Działu Marketingu i Rozwoju Produktu. 

Na poletkach cała plejada odmian - jednak na dłużej zatrzymaliśmy się przy kilku najważniejszych kreacjach, które w dużym stopniu, przyczyniły się na obecny sukces firmy.

 • EUFORIA – STRZAŁ W 10

- Euforia to jedna z najmłodszych naszych odmian pszenicy ozimej. Według nas i niezależnych ekspertów, biorąc pod uwagę całokształt cech tej odmiany jest to jedna z najlepszych odmian na rynku– wychwalał odmianę dr Przemysław Matysik odpowiedzialny w spółce za hodowlę pszenicy ozimej.

Dr Przemysław Matysik odpowiedzialny w spółce za hodowlę pszenicy ozimej Fot. A.Kobus
Dr Przemysław Matysik odpowiedzialny w spółce za hodowlę pszenicy ozimej Fot. A.Kobus

Pod kątem plonowania w doświadczeniach rejestrowych  i porejestrowych COBORU od 2016 jest w czołówce odmian, plonując na obu poziomach uprawy powyżej wzorca. Euforia to odmiana o wysokim stopniu zimotrwałości, wysokiej odporności na rdzę żółtą i inne choroby liści. – omawiał odmianę dr Matysik - Choć jest zarejestrowana w klasie odmian jakościowych (A), to większość parametrów ma w klasie elitarnej E, stąd można powiedzieć, że jest to odmiana najbardziej „E”, ze wszystkich odmian w klasie A – dodał przy poletku z odmianą Marek Luty.

Euforia to jedna z najmłodszych naszych odmian pszenicy ozimej. Odmiana miała spektakularny debiut na rynku Fot. A. Kobus
Euforia to jedna z najmłodszych naszych odmian pszenicy ozimej. Odmiana miała spektakularny debiut na rynku Fot. A. Kobus

• WILEJKA – NIE BOI SIĘ ZIMY

To druga czołowa obecnie odmiana pszenicy ozimej tego polskiego hodowcy. Charakteryzuje się niebywale wysoką zimotrwałością (7,5/9 – w doświadczeniach rejestrowych na Litwie). Jest odmianą ościstą, jakościową z grupy A, niskich wymaganiach glebowych i wysokiej tolerancji na zakwaszenie gleby.

Wilejka charakteryzuje się niebywale wysoką zimotrwałością Fot. A. Kobus
Wilejka charakteryzuje się niebywale wysoką zimotrwałością Fot. A. Kobus

W pszenżycie ozimym wyróżniono 3 dobrze już rolnikom znane odmiany takie jak: Borowik, Meloman oraz Oktavio. W owsie wyróżniono odmiany: Bingo oraz Kozak. W jęczmieniu jarym: Teksas oraz Radek. W pszenicy jarej: Nimfa, Rusałka, Frajda. W Strzelcach prezentowano także kolekcje odmian rzepaku ozimego oraz jarego, a także bobiku, lnu i maku.

NADAL W CZOŁÓWCE

Z rąk strzeleckich hodowców wyszły aż 152 odmiany, a w samym 2019 roku na listę Krajowego Rejestru wpisano 13. W ciągu ostatnich 4 lat zarejestrowano 50 odmian, co świadczy o tym, że HR Strzelce to obecnie najbardziej wydajna polska spółka hodowlana – omawiał podczas konferencji prasowej osiągnięcia spółki Marek Luty.

-W jęczmieniu jarym mamy 10,7 proc. rynku nasiennego, a w pszenżycie -30 proc. Nasze odmiany owsa zdecydowanie zdominował obecny rynek (59,9 proc). Będąca w obrocie od 10 lat odmiana Bingo zgarnia obecnie aż 46 proc. całego rynku nasiennego dla tego gatunku. Można powiedzieć, że co drugie pole z owsem jest obsiane tą odmianą. Największy jednak skok dotyczy pszenicy ozimej, obecnie wynosi to 15,2 proc. To bardzo dobry wynik, bo tu konkurencja jest największa. Zawdzięczamy to fenomenalnemu debiutowi jaki miała nasza nowa odmiana Euforia – omawiał dalej sytuację rynkową marketingowiec.

DOBRY PARTNER DO OCHRONY

Strzeleckie poletka chronione były technologią od BASF. Firma jednocześnie już od lat jest głównym partnerem towarzyszącym wydarzeniu.

Głównym partenrem Dni Pola w HR Strzelce jest firma BASF Fot. A. Kobus
Głównym partenrem Dni Pola w HR Strzelce jest firma BASF Fot. A. Kobus

Na poletkach prezentowano efekty działania flagowych produktów. Wśród zapraw promowano fungicyd bezoopryskowy –Systiva 333 FS oraz nową ulepszoną zaprawę Kinto Plus (następca Kinto Duo).

Rafał Maras, Crop manager Seed Treatment, PGR and Cereals Herbicides, BASF opoiwedział podczas konferecnji o nowej zaprawie Kinto Plus. Fot A. Kobus
Rafał Maras, Crop manager Seed Treatment, PGR and Cereals Herbicides, BASF opoiwedział podczas konferecnji o nowej zaprawie Kinto Plus. Fot A. Kobus

W porównaniu do swojego poprzednika, w skład nowej zaprawy wchodzą trzy substancje czynne: tritikonazol, fludioksonil oraz Xemium czyli fluksapyroksad. Nową zaprawę wyróżnia także niski stopień pylenia, a parametr ten jest bardzo ważny między innymi dla firm profesjonalnych, które posiadają certyfikat ESTA. Zaprawa będzie dostępna zarówno przy zakupie kwalifikowanego materiału siewnego jak i będzie dostępna „solo” – tłumaczył podczas konferencji Rafał Maras, Crop manager Seed Treatment, PGR and Cereals Herbicides, BASF

W zbożach prezentowanoróżne technologie ochrony fungicydowej, oparte o takie produkty jak: Capalo 337,5 SE, Adexar Plus, Osiris 65 EC. Na strzeleckich odmianach przetestowano także w różnych kombinacjach regulator wzrostu Medax Max.

Wspomniano także o najnowszym osiągnięciu firmy jaką jest zupełnie nowa substancja czynna: Revysol z grupy inhibitorów biosyntezy steroli (nowy triazol). Jednocześnie zapowiedziano, że wkrótce trafi ona na rynek w postaci nowych fungicydów.

W dzisiejszych Strzeleckich Dniach Pola wzięło udział około tysiąc osób.

Fot A. Kobus
Fot A. Kobus