• Głównym celem wsparcia Ukrainy oraz krajów, które dotychczas bazowały na imporcie ukraińskiego zboża jest tranzyt przede wszystkim ukraińskiej pszenicy na rynki Bliskiego Wschodu czy Afryki.
  • Realia przewozu płodów rolnych m.in. przez Polskę okazały się bezwzględne.  Póki co nie ma szans na przewóz pożądanych przez Ukraińców 4-5 mln t zboża/miesiąc przez Polskę. 
  • Przejścia graniczne obłożone są pracą. Kolejki pojazdów ciężarowych wjeżdżających do Polski, wynikają ze znacznie zwiększonej w ostatnim czasie liczby odpraw w imporcie produktów rolno-spożywczych.

Jak podaje PAP.PL w wywiadzie dla Programu Pierwszego Polskiego Radia, minister Kowalczyk informował - W obecnej chwili "realna kwota" tranzytu ukraińskiego zboża to jest 1-1,5 mln ton miesięcznie – Zatem ile realnie zbóż wpływa do nas przez przejścia graniczące z Ukrainą?

Zboża importowane z Ukrainy do Polski

W celu uzyskania informacji na temat transportowanych towarów z Ukrainy do Polski, zwróciliśmy się do Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie oraz w Lublinie. Odpowiedź otrzymaliśmy od Rzecznika prasowego IAS w Rzeszowie - mł. asp. Edyty Chabowskiej.

Asortyment towarów najczęściej przywożonych w ruchu towarowym z Ukrainy to oprócz zbóż, głównie oleje spożywcze, pellet, płyty DSP, kable, rury, palety drewniane.

W terminie 24 luty - 31 maja, w porównaniu do tego samego okresu w 2021 r., w oddziałach celnych podległych Podkarpackiemu Urzędowi Celno - Skarbowemu w Przemyślu, odnotowano wzrost importu z Ukrainy zbóż - jęczmień, kukurydza, sorgo. Wbrew powszechnej opinii o imporcie pszenicy, w oddziale Podkarpackim, odnotowano spadek jej napływu, podobnie było z ryżem oraz prosem.

Import zbóż prezentował się następująco:

  • Jęczmień

- 2021: 10 ton

- 2022: 2,2 tys. ton

  • Kukurydza

- 2021: 0 kg

- 2022: 28 tys. ton

  • Sorgo

- 2021: 4,4 tony

- 2022: 416 ton

W zamierzeniu jest oczywiście, by importowane zboża trafiły dalej - na rynki Bliskiego Wschodu czy Afryki,  w praktyce zrealizowanie tych dobrych chęci i założeń okazało się bardzo trudne. 

- Zorganizowanie sprawnego wywozu zbóż i płodów rolnych z Ukrainy to jedno z najpilniejszych zadań na poziomie europejskim; ten proces nie może jednak zaburzyć polskiego i europejskiego rynku, zboża muszą jechać tranzytem dalej – mówili w ubiegłym tygodniu na konferencji prasowej w Rzeszowie, europosłowie z komisji rolnictwa PE.

Kolejki na przejściach granicznych na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu

Aktualne dane dotyczące czasu oczekiwania oraz ilości samochodów przekraczających granicę polsko-ukraińską, przedstawił redakcji Rzecznik prasowy IAS w Lublinie - Michał Deruś (wywiad telefoniczny z dnia 28.06.2022).

Dorohusk – po stronie Ukraińskiej średni czas oczekiwania na wjazd do Polski wynosił około 80h i było to około 1300 samochodów ciężarowych. Na wyjazd, oczekiwało około 550 samochodów ciężarowych, co daje 25 godzin oczekiwania.

Hrebenne - na wjazd do Polski oczekiwało ok. 450 samochodów ciężarowych, przybliżony czas oczekiwania to 40 godzin. Na wyjazd - 790 samochodów ciężarowych, czyli do 50 godzin stania w kolejce.

Zosin (przejście osobowo-towarowe) - Na wyjazd z Polski czekało w kolejce około 2200 samochodów w tranzycie i samochodów ciężarowych do 7,5 t całkowitej masy ładowności – to jest około 79h oczekiwania.

Dołhobyczów - tu wyłącznie oczekiwały samochody na wyjazd z Polski, w ilości około 1100 i były to samochody osobowe do 3,5 t. Łączny czas oczekiwania - 50 godzin.

Na przejściach w województwie Podkarpackim oczekiwało:

Korczowa – na wyjazd z Polski - 1250 pojazdów ciężarowych. Czas oczekiwania – ok. 81h. Samochody wjeżdżające z Ukrainy, muszą odczekać w kolejce do ok. 24h.

Medyka - na wyjazd z Polski 500 samochodów ciężarowych, przybliżony czas oczekiwania to 36 h.

Kolejki pojazdów ciężarowych wjeżdżających do Polski, wynikają ze znacznie zwiększonej w ostatnim czasie liczby odpraw w imporcie produktów rolno-spożywczych i związanych z tym kontroli przeprowadzanych przez służby weterynaryjne, sanitarne, fitosanitarne, inspekcję handlową (w zależności od rodzaju odprawianych towarów). Należy mieć na uwadze, że sytuacja na granicy jest zmienna. Informacje o aktualnych czasach odpraw podawane są na portalu granica.gov.pl.

Przepustowość przejść granicznych

Optymalna przepustowość przejść towarowych, tj. liczba pojazdów odprawianych w ciągu 12-godzinnej zmiany, to:

Dorohusk - po 300 pojazdów ciężarowych na każdym z kierunków (przywóz, wywóz);

Hrebenne - po 150 pojazdów ciężarowych na każdym z kierunków (przywóz, wywóz);

Korczowa - Przepustowość wjazdowa – 200 - 250. Wyjazdowa - 350 pojazdów ciężarowych. W celu usprawnienia odpraw i zwiększenia przepustowości przejścia granicznego, 20 czerwca br. na przejściu granicznym w Korczowej uruchomiono terminal autostradowy do odpraw ruchu osobowego (kierunek wjazdowy do RP). Dzięki temu, dwukrotnie zwiększono liczbę pasów przeznaczonych do odpraw samochodów ciężarowych wjeżdżających do Polski (aktualnie odprawa dokonywana będzie na 10 pasach odpraw, a docelowo na 11).