Przypominamy, że 3 marca ministrowie w odpowiedzi na zastoje transportowe ziarna po stronie ukraińskiej wydali wspólne oświadczenie. Mykoła Solski podkreślał, że w wyniku rozmów uwzględnione zostały interesy polskich rolników, a także ukraińskich. Jak podano dokładnie tranzyt ukraińskiego zboża przez Polskę, zarówno drogowy, jak i kolejowy, będzie zabezpieczony przez plombowanie. Plomby będą zdejmowane w koncesjonowanych magazynach portowych albo w innych krajach, wskazanych jako docelowe. Zboże, którego miejscem docelowym jest Polska, będzie podlegało ścisłym kontrolom odpowiednich służb – tak jak dotychczas.

Jakie ustalenia w tranzycie zboża z Ukrainy?

W konkluzjach spotkania ministrowie przyjęli dokument: Wspólne oświadczenie ministrów rolnictwa Polski i Ukrainy po spotkaniu w Warszawie 3.03.2023 r. Są w nim zawarte ustalone zasady tranzytu ukraińskich zbóż i nasion oleistych przez terytorium Polski od 8 marca 2023 r. Sześć poniższych punktów:

  1. W celu usprawnienia i uszczelnienia tranzytu ukraińskich zbóż i nasion oleistych przez terytorium Polski od 8 marca 2023 r. w oddziałach celnych zlokalizowanych na polsko-ukraińskich przejściach granicznych będą obligatoryjnie nakładane zamknięcia urzędowe (plomby celne) na środki transportu drogowego.
  2. W przypadku transportu kolejowego przewoźnik będzie miał obowiązek nałożenia plomb na każdy wagon. Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej na polsko-ukraińskich przejściach granicznych będą kontrolować te plomby.
  3. Zamknięcia urzędowe będą zdejmowane przez funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej w trzech polskich portach morskich (Gdańsk, Gdynia, Świnoujście).
  4. W przypadku, gdy towar będzie przewożony tranzytem do innych p.cz. UE, zamknięcia urzędowe będą zdejmowane w licencjonowanych punktach składowania zlokalizowanych w tych krajach. Wówczas zapis o przybyciu ładunku do zadeklarowanego miejsca, celem zdjęcia plomby, będzie dostępny poprzez system NCTS.
  5. W przypadku tranzytu do portów lub innych państw członkowskich UE pod warunkiem zastosowania zamknięć urzędowych nie będą przeprowadzane kontrole przez polską Inspekcję Weterynaryjną.
  6. W przypadku stwierdzenia niezgodności pomiędzy deklarowanym a faktycznym miejscem rozładunku towaru strona ukraińska wykluczy spedytorów, którzy dopuścili się takich nieprawidłowości, z dalszych operacji przewozowych.

Co ze szczegółami oświadczenia?

Zapytaliśmy w resorcie rolnictwa o szczegóły wyżej wymienionego oświadczenia, roli Inspekcji Weterynaryjnej i KAS, a także norm prawnych do jego respektowania.

- Obecnie trwają uzgodnienia techniczne na temat funkcjonowania nowego systemu. Oświadczenie ministrów ma charakter polityczny i wymaga doprecyzowania i zoperacjonalizowania przez służby celne obu krajów – poinformował farmer.pl Dariusz Mamiński, radca z Departamentu Komunikacji i Promocji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Na pytanie o roli KAS, odpowiedział, że w sprawie ewentualnych kar nakładanych przez stronę polską sugerujemy zwrócenie się do Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Wysłaliśmy takowe pytania i przebiegu nakładania plomb. Odpowiedzi na razie nie uzyskaliśmy.

Pytaliśmy też o możliwość wykorzystywania w tranzycie innych portów np. Szczecin czy Kołobrzeg, nie tylko wymienionych: Gdańsk, Gdynia, Świnoujście, w odpowiedzi uzyskaliśmy informację, że „w piśmie z 10 marca 2023 r. skierowanym do Krajowej Administracji Skarbowej sekretarz stanu w MRiRW, Rafał Romanowski potwierdził, że procedura tranzytu wdrożona przez KAS może obejmować swoim zakresem również port w Szczecinie”.

Co z kontrolą IW? - Inspekcja Weterynaryjna nie będzie kontrolować towarów przewożonych tranzytem do portów, objętych procedurą nakładania zamknięć celnych, tj. zbóż i nasion oleistych, ustaloną poprzez „Wspólne oświadczenie ministrów rolnictwa Polski i Ukrainy po spotkaniu w Warszawie 3.03.2023 r.” – podał Mamiński.