Ceny kukurydzy nadal nie są wysokie. Za nasiona tzw. mokre, czyli o wilgotności 30 proc., skupy płacą od 370 do 420 zł/t netto. Za suchą kukurydzę (wilgotność ok. 14 proc.) ok. 600 zł/t.

Poniżej przedstawiamy zestawienie cen zbóż z 16 października 2019 r. w poszczególnych punktach skupu w zł/t netto (na postawie wywiadu telefonicznego).

Polskie Młyny (Szymanów)
- pszenica konsumpcyjna – 650,
- żyto konsumpcyjne – 500.

Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie PZZ w Stoisławiu
- pszenica konsumpcyjna – 650,
- pszenica paszowa – 600,
- żyto konsumpcyjne – 475,
- żyto paszowe – 430,
- jęczmień – 550,
- owies – 610,
- rzepak – 1550,
- kukurydza mokra – 400.

Polskie Zakłady Zbożowe w Krakowie
- pszenica – 650.

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego KAPKA
- pszenica konsumpcyjna – 660,
- żyto - 560.

Osadkowski
- pszenica konsumpcyjna – 620,
- pszenica paszowa – 600,
- jęczmień paszowy – 560,
- pszenżyto – 550,
- żyto konsumpcyjne – 520,
- żyto paszowe – 500,
- kukurydza mokra – 400,
- rzepak - 1600.

Gol Pasz Janowiec
- pszenica – 650,
- pszenżyto – 590,
- jęczmień – 620.

ZPZM Kruszwica
- pszenica konsumpcyjna – 640,
- jęczmień konsumpcyjny – 650,
- żyto konsumpcyjne – 520.

Młyn-Pol
- pszenica konsumpcyjna – 600,
- pszenica paszowa – 570.

Ziarn Pol Elewator Górki
- pszenica konsumpcyjna – 630-650,
- pszenica paszowa – 610,
- żyto konsumpcyjne – 505-510,
- żyto paszowe – 500,
- pszenżyto - 540,
- jęczmień konsumpcyjny – 600,
- owies – 540,
- kukurydza sucha – 600,
- kukurydza mokra – 375,
- łubin – 900,
- bobik – 900,
- groch – 800,
- rzepak – 1600.

Elewator Sieradz
- pszenica konsumpcyjna – 630,
- pszenica paszowa – 590,
- żyto konsumpcyjne – 500,
- żyto paszowe – 460,
- pszenżyto – 560,
- jęczmień – 550,
- owies – 500,
- kukurydza mokra – 410-420.

Interchamall Jelonki
- pszenica konsumpcyjna – 670,
- żyto konsumpcyjne – 480.

Elewarr Proboszczewice
- pszenica konsumpcyjna – 640,
- pszenica paszowa – 600,
- pszenżyto – 540,
- jęczmień konsumpcyjny – 610,
- jęczmień paszowy – 590,
- żyto konsumpcyjne – 470,
- żyto paszowe – 450,
- kukurydza mokra – 380.

Boferm Górki
- pszenica – 590,
- jęczmień – 600,
- pszenżyto – 532,
- żyto – 450,
- owies – 411-429,
- kukurydza sucha – 600,
- łubin – 800.

Rol Prem
- pszenica paszowa – 630,
- żyto paszowe – 530,
- jęczmień – 640,
- kukurydza mokra – 410,
- owies - 580.

Frankiewicz
- pszenica konsumpcyjna – 630,
- pszenica paszowa – 610,
- żyto konsumpcyjne – 530,
- żyto paszowe – 520,
- pszenżyto – 560,
- jęczmień – 530,
- kukurydza mokra – 380,
- kukurydza sucha – 600.

Agro As
- pszenica konsumpcyjna – 620,
- pszenica paszowa – 600,
- kukurydza mokra – 400.

Agrohandel Mariusz Jakubiuk
- pszenica konsumpcyjna – 640,
- pszenica paszowa – 600,
- pszenżyto – 540,
- owies – 520,
- żyto – 500,
- rzepak – 1600,
- kukurydza mokra – 370.

PHU Łukasz Kaczmarek Skup Zbóż
- pszenica paszowa – 630,
- pszenżyto – 560,
- jęczmień – 620.

Street retail
- rzepak – 1580.