• Trzecia dawka azotu stanowi uzupełnienie dotychczasowego nawożenia.
  • Dawka na kłos jest warta rozważenia na dobrych stanowiskach prowadzonych w sposób intensywny.

Poprawa jakości ziarna

Trzecia dawka jest w istocie już dawką jakościową. Co prawda może wpływać na wyższe plonowanie, poprzez zwiększenie objętości ziarna (MTZ), jednak jej głównym zadaniem jest polepszenie parametrów jakościowych.

Polepsza się dzięki jej zastosowaniu (przy jednocześnie optymalnych warunkach pogodowych) zawartość białka a także glutenu, czyli parametrów mających wpływ na zaszeregowanie sprzedawanego towaru do grupy konsumpcyjnej zamiast (przy niskich wartościach) do grupy paszowej.

Ile dać azotu na kłos?

W terminie III dawki w zbożach najlepiej jest podać formę saletrzaną. Nie należy także podawać zbyt wysokich dawek, bo te mogą przynieść odwrotny skutek i pogorszyć wręcz jakość ziarna. W zdecydowanej większości przypadków wystarczy dawka 15 - 40 kg N/ha, czyli około 50 - 120 kg saletry amonowej 34%/ha. Oczywiście jest to też uzależnione od wcześniejszego nawożenia. Pszenica potrzebuje na plon 8t/ha 240 kg N, czyli 30 kg na każdą tonę. Musimy więc zsumować dostarczony do tej pory azot oraz N dostępny w glebie. Niemniej miejmy w pamięci, że przez większość miesięcy wiosennych było sucho jak również azot nie został na czas skonsumowany przez rośliny. Na wielu plantacjach potencjał z powodu braku wody spadł. Należy zatem dokonać lustracji pól i na nowo wyszacować możliwości produkcyjne stanowiska, na którym rośnie zboże. Niezależnie od dotychczasowego nawożenia, nie stosujemy bardzo wysokich dawek na kłos.

Susza a trzecia dawka azotu w zbożach

Nawóz oczywiście musi się rozpuścić oraz przemieścić do strefy korzeniowej, dlatego też po aplikacji konieczne są opady deszczu. Te w niektórych regionach kraju są zapowiadane na najbliższe dni. Będą one mieć charakter lokalny i punktowy stąd warto patrzeć w prognozy, aby mieć pewność by po aplikacji spadł opad deszczu. 

Na dotarcie do strefy korzeniowej potrzebny jest bowiem czas, tak więc warto dawkę jakościową podać nieco wcześniej, już w fazie liścia flagowego. Tutaj, w zależności od prognoz pogody oraz stanu uprawy, możemy podejść do tematu na dwa sposoby: podać całą planowaną dawkę na liść flagowy lub też 60 - 70% zakładanej wysokości azotu w III dawce + 30 - 40% na samym początku kłoszenia.

Warto podać III dawkę na intensywnie prowadzonych plantacjach

A gdzie tak naprawdę warto podać trzecią dawkę? Sytuacja jest mocno indywidualna, jednak w istocie sens podawania porcji jakościowej azotu w tym sezonie istnieje tylko w pszenicy i tylko na dobrych stanowiskach prowadzonych w intensywnych technologiach. Na ziemiach słabszych czy górkach na ten moment trzecia dawka ma wątpliwą przydatność ze względu na suchy maj i dość słabą kondycję roślin w takich miejscach.