Aby skutecznie wprowadzać integrowaną ochronę zmagazynowanego ziarna, należy poprawnie rozpoznawać gatunki szkodników. Nie bez znaczenia jest też wiedza na temat biologii, dróg przedostawania się do magazynu, szkodliwości, a także możliwości ograniczania ich występowania i skutecznej likwidacji z wykorzystaniem wszystkich dostępnych metod. Jakie one są?

W IP można wyróżnić trzy elementy magazynowania płodów rolnych. Pierwszy to zapobieganie - odpowiednia czystość magazynu, jego otoczenia i dostarczanego surowca, drugi to wczesne wykrywanie, a trzeci - skuteczne zwalczanie i ograniczanie liczebności szkodników.