Liczebność myszarek, nornic, norników przy obecnych zmianach klimatycznych może lokalnie gwałtownie wzrastać. Te małe gryzonie szybko osiągają dojrzałość płciową, ich ciąża trwa krótko. W warunkach środowiska naturalnego mają od trzech do pięciu pokoleń w sezonie, rozmnażając się od marca do października (mysz domowa w warunkach sprzyjających nawet cały rok, dając dziesięć miotów). Wysoka liczebność gryzoni w przyrodzie wymaga od rolników ciągłego monitorowania swoich gospodarstw, zwłaszcza w okresie, gdy te chętnie przenoszą się z pól, sadów, zarośli do magazynów.

Do monitoringu gryzoni wykorzystuje się stacje deratyzacyjne (karmniki). To pojemniki, pudełka przeznaczone do bezpiecznego stosowania trutki na myszowate. Stacje deratyzacyjne zamykane są na klucz lub zabezpieczone w inny sposób, dzięki czemu trutka (np. fosforek cynku) pozostaje we wnętrzu i nie mają do niej dostępu np. zwierzęta domowe. Natomiast małe gryzonie wabione trutką, wchodząc do karmników, uruchamiają zapadkę, która uniemożliwia im wydostanie się z pułapki. Stacje deratyzacyjne rozstawiamy przed magazynami pasz, zbóż, chłodniami, budynkami inwentarskimi. Ich stan monitorujemy regularnie, najlepiej dwa razy w tygodniu.

W sąsiedztwie pól, sadów, użytków zielonych

Jeśli magazyn ulokowany jest w sąsiedztwie np. sadu, upraw zbożowych, użytków zielonych, to od ich strony należy spodziewać się wzmożonej inwazji gryzoni. Tu możemy prowadzić walkę chemiczną, stosując preparaty zawierające fosforek cynku. Do dyspozycji mamy: Ziarno Zatrute Fosforkiem Cynkowym 01 AB i Ratron GL.

Pierwszego z preparatów (Ziarno Zatrute Fosforkiem Cynkowym 01 AB) można użyć jednorazowo w ciągu sezonu w zbożach oraz dwukrotnie w drzewach pestkowych i ziarnkowych. Wkładamy 10-20 zatrutych ziaren do otworów nor zamieszkałych przez gryzonie i nie zadeptujemy korytarzy. Zatrute ziarno można włożyć do dołków wykopanych w glebie, mających ok. 20 cm głębokości, 20 cm długości i 15 cm szerokości, zamaskowanych np. matą słomianą czy deską itp. Zgodnie z etykietą preparat stosuje się: późną jesienią, podczas bezśnieżnej zimy, na przedwiośniu.

Preparatu Ratron GL można użyć jednorazowo w ciągu sezonu w ilości 2 kg/ha (maksymalna dawka). Preparat jest w formie granul, które (po 5 szt.) umieszczamy w czynnej norze. Preparat możemy zastosować w trakcie zasiedlania uprawy (uprawy rolnicze, rośliny sadownicze, warzywne, ozdobne w uprawie polowej i pod osłonami, użytki zielone, winorośl, tereny leśne) przez gryzonie (na dowolnym etapie). Przy tym zawsze musimy zachować ostrożność przy wykładaniu trutek i nie rozsypywać ich na powierzchni, by ochronić polujące na gryzonie np. ptaki. Ponadto po umieszczeniu ich w otworach dodatkowo dobrze jest osłonić nory np. kawałkami słomy czy drewna. Celem takiego działania jest ochrona innych zwierząt polujących na gryzonie, aby nie dopuścić do zjedzenia np. zatrutej myszarki.

Konieczność fumigacji

Stosowanie preparatów gryzoniobójczych w magazynach zbożowych jest niewskazane. Należy unikać wykładania preparatów w bezpośrednim sąsiedztwie pryzmy ziarna, aby nie doprowadzić do jej zanieczyszczenia i przemieszania się z produktem. Najlepiej wewnątrz magazynów stosować pułapki żywołowne czy mechaniczne. Niestety, skuteczność takich pułapek może być ograniczona z uwagi na fakt, że w zapełnionym ziarnem magazynie gryzonie mają pod dostatkiem pokarmu. W takim wypadku koniecznością jest fumigacja. Najczęściej przeprowadzają ją wyspecjalizowane firmy DDD (dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja). Jeśli chcemy przeprowadzić ją samodzielnie, konieczne jest przejście odpowiedniego szkolenia i posiadanie uprawnień do wykonywania takiego zabiegu. Jest ono wymagane ze względu na wysoką toksyczność stosowanych preparatów, konieczna jest dobra znajomość tematu, ponadto specjalistyczny i drogi sprzęt (mierniki i detektory gazu itp.), stąd najczęściej fumigacja zlecana jest firmom zewnętrznym.

Zachowaj czystość i porządek

Zachowanie porządku w obejściu, przechowalniach pasz i zbóż ogranicza problem szkodników, także gryzoni. Schronieniem dla nich jest np. nieuprzątnięte ziarno, worki po nasionach czy pozostawiany złom. Gryzonie wabione zapachem pożywienia będą próbowały dostać się do wnętrza magazynu. Obecność odchodów, podgryzione narożniki drewnianych ram okiennych, drzwi to oznaki ich pojawienia się. Dostanie się gryzoni do wnętrza magazynów ograniczymy, jeśli obiekty są szczelne, a ich stan techniczny dobry. W magazynach płaskich fundamenty powinny być z betonu, a elementy podłogi przylegać do podłoża cementowego. Bezwzględnie zadbać należy o szczelność ram okiennych, drzwi, bram – jeśli są z drewna, najlepiej obić je blachą. Wszelkie otwory w budynku powinny być osłonięte stalową siatką. Ponadto miejsca, przez które do wnętrza budynku przechodzą np. rury, przewody itp., powinny być dodatkowo uszczelnione trwałą zaprawą. Nawet tak zabezpieczony budynek powinniśmy kontrolować i przeprowadzać regularny obchód pomieszczeń. Wokół budynków z magazynowanymi płodami rolnymi najlepiej utrzymać pas tzw. wolnej przestrzeni jako dodatkowej bariery ochronnej przeciw szkodnikom. Przylegające do budynku np. krzewy czy porastająca trawa to miejsca, w których mogą kryć się gryzonie i łatwo przedostać się do wnętrza magazynu. Dlatego najlepiej, gdy podłoże (ok. 1 m) bezpośrednio okalające magazyn jest wybetonowane.