Ostatnio największymi producentami sorgo są rolnicy we Francji, na Węgrzech i w Rumunii. Francuzi, z około 60 tys. ha, wyraźnie przewodzili. We Włoszech sorgo rosło na około 40 tys. hektarów, na 15 tys. hektarów w Rumunii i 10 tys. hektarów na Węgrzech.

Według danych DMK, wielkość zbiorów sorgo wzrosła o 14 proc. do 829 tys. ton. Rolnicy uzyskiwali od 5 ton do 7 ton sorgo z hektara uprawy. Jednakże, co roku UE sprowadza średnio 160 tys. ton prosa, pozostawiając tym dużo miejsca na samowystarczalności w uprawie sorgo.

Jeśli chodzi o stosowanie tego rodzaju zbóż, to nadal jest priorytetem w Europie jest wykorzystanie ich na pasze dla zwierząt. Za większym wykorzystaniem w diecie człowieka przemawia glutenu, dobra strawność i zawartość witamin.

W Afryce sorgo jest najważniejszym rodzajem zbóż z jednej strony przetwarzanym na mąkę, ale z drugiej strony wykorzystywanym jest również, jako pasza dla zwierząt.