W tym tygodniu ceny pszenicy w kontrakcie sierpniowym na paryskiej giełdzie Matif kształtowały się nadal poniżej 200 EUR/tonę, nieznacznie tylko przekraczając ten pułap w ostatnim dniu tygodnia.Ostatni tydzień nie przyniósł również większych zmian w kształtowaniu się cen pszenicy na CBoT, informuje FAMMU/FAPA.

W czwartek - 28 lipca- cena zamknięcia w kontrakcie wrześniowym wynosiła 255,9 USD/tonę wobec 254,4 USD/tonę tydzień wcześniej.Sytuacja podażowa na światowym rynku pszenicy wydaje się być coraz lepsza. Ostatnie prognozy zbiorów tego gatunku w samej Unii, jak i na świecie wskazują na poprawę wyników produkcji w stosunku do czerwca br. Bardzo dobre informacje napływają z krajów basenu Morza Czarnego. Prognozy produkcji zbożowej podniosła zarówno Rosja – do nawet 92 mln ton, jak i Ukraina – do nadspodziewanie wysokiego poziomu 51 mln ton. Poprawiają się również warunki pogodowe w USA. Coraz bardziej optymistyczne są również prognozy zbiorów na kontynencie australijskim.
Tutaj produkcja zbóż w bieżącym sezonie może być bliska rekordu – ok. 26 mln ton.

Powrót Rosji do grona kluczowych dostawców zbóż z początkiem bieżącego sezonu wyraźnie zaostrzył konkurencję w eksporcie. Rosja nie waha się oferować ziarna po bardzo atrakcyjnych cenach – o od 20 do 30 USD/tonę niższych od konkurentów. Szacuje się, że w lipcu br. rosyjski eksport zbóż osiągnął blisko 2 miliony ton. Tylko Egipt od początku sezonu zakupił 480 tys. ton rosyjskiej pszenicy. W dwóch ostatnich przetargach na dostawy pszenicy do Egiptu, organizowanych przez GASC, oferty rosyjskiej pszenicy wygrywały z pozostałymi. Niewykluczone,
że Egipt wkrótce rozszerzy listę dostawców uprawnionych do brania udziału w przetargach o Ukrainę i Rumunię, co dodatkowo zaostrzyłoby konkurencję o ten jeden z kluczowych rynków zbytu.

Na sytuację na rynku giełdowym – w tym kontraktów zbożowych i instrumentów pochodnych – nadal mogą mieć wpływ niepokoje związane z niepewnością co do wyniku negocjacji wysokości limitu długu w USA. Poza tym w ostatnich kilku tygodniach odnotowano spadek dynamiki wzrostu gospodarki w większości regionów USA – o czym poinformowała w tym tygodniu amerykańska Rezerwa Federalna.

Od początku bieżącego sezonu na rynku kukurydzy nadal nie odnotowuje się wyraźniejszych spadków cen giełdowych. W tym przypadku nadal jednak duże znaczenie ma strona popytowa bilansu – dynamicznie rosnące zużycie na cele biopaliwowe. Przy ponownie rosnących cenach ropy (cena baryłki ropy Brent w Londynie osiąga już 118 USD) trudno wyobrazić sobie nagłe wyraźne zmniejszenie produkcji bioetanolu w USA, zwłaszcza przy obecnej, nie najlepszej kondycji amerykańskiej gospodarki. Według lipcowych prognoz USDA, w sezonie 2011/’12 Stany
Zespół Monitoringu Zagranicznych Rynków Rolnych Zjednoczone przeznaczą na produkcję bioetanolu 5,15 mld buszli kukurydzy – tj. 130,8 mln ton – stanowi to ok. 38% tegorocznej produkcji w USA, prognozowanej na 342,15 mln ton.

W ostatnim tygodniu notowania kukurydzy w kontraktach terminowych zarówno w Chicago, jak i w Paryżu utrzymywały w miarę stabilny, wysoki poziom. Kukurydza w kontrakcie sierpniowym na Matif w ostatni czwartek wyceniana była na zamknięciu po 239,25 EUR/tonę, a tydzień wcześniej po 239,5 EUR/tonę.