W UE stosowany jest automatyczny mechanizm aktualizacji i przeliczania tych taryf, co ma na celu ochronę europejskich rolników przed niekorzystnymi warunkami rynkowymi.

Nowa taryfa importowa na import kukurydzy, sorgo i żyta z krajów trzecich została opublikowana w Dzienniku Urzędowym UE. Zgodnie z rozporządzeniem UE 642/2010 jest to wynik różnicy między ceną referencyjną w UE a ceną kukurydzy w USA, która służy, jako punkt odniesienia dla poziomu cen na rynku światowym. Taryfa ta była aktualizowana czterokrotnie w ciągu ostatnich czterech miesięcy.

Po raz pierwszy cło importowe wzrosło z 0 do 5,27 euro/t pod koniec kwietnia ze względu na znaczny spadek ceny kukurydzy cif w USA, który wynikał głównie z załamania popytu na bioetanol w USA. Wkrótce potem zaktualizowano ją i ustalono na 10,40 euro / t. Cena kukurydzy w USA później ponownie wzrosła, podczas gdy opublikowano prognozy dotyczące mniejszych zbiorów w USA w sezonie 2020/2021. Doprowadziło to do znacznie wyższych cen kukurydzy na rynku światowym, a cła importowe w UE ponownie wyniosły na początku lipca 0 euro/t.

Niedawno cena kukurydzy cif w USA w porcie w Rotterdamie ponownie spadła, ponieważ zarówno cena kukurydzy w USA, jak i dolar amerykański spadły w stosunku do euro, co spowodowało uruchomienie automatycznego mechanizmu obliczania ceł importowych na kukurydzę, sorgo i żyto w Unii Europejskiej.