Od 27 sierpnia import kukurydzy, sorgo i żyta z krajów trzecich nie wymaga już płacenia cła.

Jak opublikowano w Dzienniku Urzędowym UE, zgodnie z rozporządzeniem UE 642/2010 wartość ta jest wynikiem różnicy między ceną referencyjną w UE a ceną kukurydzy w USA, która służy, jako punkt odniesienia dla poziomu cen na rynku światowym.

Taryfa ta była stale aktualizowana w ciągu ostatnich kilku miesięcy.