Od środy importerzy kukurydzy, żyta i sorgo płacą jedynie cło w wysokości 0,26 euro za tonę ze względu na rosnące koszty transportu i ceny zbóż na rynku światowym.

Odpowiednie rozporządzenie wykonawcze zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE L277 26 sierpnia.

Określenie ceł importowych jest zadaniem arytmetycznym opartym na notowaniach giełdowych na giełdach w USA oraz frachcie transatlantyckim. KE musi działać, jeśli odchylenie w ciągu dziesięciu dni roboczych przekracza 5 euro / tonie.