Oczekuje się, że produkcja pszenicy spadnie o 11 proc. do około 25,3 mln ton, a jęczmienia zmniejszy się o 16 proc. do ponad 7,5 mln ton.

APK-Inform prognozuje także zmniejszenie ukraińskiego potencjału eksportowego pszenicy o 16 proc. do 17,3 mln ton, a jęczmienia o 29 proc. do 3,5 mln ton.