Spadek produkcji zbóż ogółem był spowodowany zmniejszeniem oczekiwań dotyczących plonów kukurydzy o 2 mln ton do 35 mln ton.

Warunki pogodowe były w ostatnich tygodniach niekorzystne dla kukurydzy. Gdyby jesienna pogoda była dobra, zbiory kukurydzy mogłyby sięgnąć 35 mln ton, a łączna produkcja zbóż - 70 mln ton - skomentował wiceminister gospodarki.

Największe straty w plonach kukurydzy spowodowały niekorzystne warunki pogodowe w obwodach czerkaskim (na obszarze 133,8 tys. ha), odeskim (33,5 tys. ha) i kirowogradzkim (21,3 tys. ha). Najbardziej znaczący spadek plonów obserwuje się w obwodach czerkaskim (na obszarze 234 tys. ha), kirowogradzkim (146,7 tys. ha) i połtawskim (120,5 tys.).