Od podpisania czarnomorskiej inicjatywy zbożowej do końca października z trzech odeskich portów wypłynęło 421 statków z 9,7 mln ton ukraińskich produktów rolnych, w tym 4,3 mln ton kukurydzy, 2,8 mln ton pszenicy i 319 tys. ton jęczmienia. Według stanu 16 listopada korytarzem zbożowym z Ukrainy na rynek światowy wysłano już 11,1 mln ton produktów rolnych, z czego 42 proc. to kukurydza, 30 proc. pszenica, a prawie 4 proc. jęczmień. W sumie ponad 60 proc. ukraińskiego eksportu zboża odbywa się korytarzem.

APK-Inform przewiduje potencjał eksportowy zboża w sezonie 2022/2023 na poziomie 40,3 mln ton (-23 proc. rok do roku) w scenariuszu optymistycznym (gdy funkcjonuje korytarz zbożowy), w tym 13,8 mln ton pszenicy (-27 proc.), 2,4 mln ton jęczmienia (-58 proc.) i 24 mln ton kukurydzy (-11 proc.).

W pesymistycznym scenariuszu Ukraina wyeksportuje tylko 24,3 mln ton zboża (-53 proc.), w tym 8,1 mln ton pszenicy (-57 proc.), 2 mln ton jęczmienia (-65 proc.) i 14,1 mln ton kukurydzy (-48 proc.).