Jeśli potwierdzi się ostatni szacunek, który eksperci podnieśli o kolejne 8 proc, to wynik odnotowany w 2020 roku zostałby przekroczony o 26 proc.

APK-Inform podniósł również prognozę eksportu pszenicy w sezonie 2021/2022 o 26 proc. w porównaniu z poprzednim sezonem, do ponad 21 mln ton.

Od ostatniej dekady lipca warunki pogodowe w większości rejonów uprawnych kraju sprzyjały pszenicy i innym zbożom, co uzasadniało korekty.