Eksport do Egiptu stanowił 2,9 mln ton lub 16 proc., a do Indonezji 2,5 mln ton lub 14 proc. Kraje te pozostały głównymi importerami ukraińskiej pszenicy w minionym sezonie.

Egipt zwiększył zakupy o 19 proc. rok do roku, a Indonezja o 2 proc. Zaś Turcja ponad dwukrotnie zwiększyła import ukraińskiej pszenicy do 1,9 mln ton, a jej udział w całości eksportu ukraińskiego wzrósł z 5 do 10 proc.

APK-Inform prognozuje, że eksport pszenicy z Ukrainy w sezonie 2022/2023 roku zmniejszy się o 36 proc. do 12 mln ton, przy spadku zbiorów zbóż o 39 proc. do 52,3 mln ton i ograniczonych możliwościach infrastruktury eksportowej.