USDA szacuje udział Ukrainy w światowej strukturze produkcji pszenicy w sezonie 2021/2022 roku na 4 proc., jęczmienia na 7 proc. i kukurydzy na 3 proc.

Według majowej prognozy USDA Ukraina pozostanie w sezonie 2022/2023 w pierwszej dziesiątce producentów najważniejszych zbóż, jednak jej udział w ogólnej produkcji spadnie z 4 do 2 proc. przy mniejszej powierzchni upraw, ponieważ rolnicy nie mogą siać na terytoriach objętych działaniami wojennymi.

Według zaktualizowanej prognozy APK-Inform, w sezonie 2022/2023 roku Ukraina zbierze 48,3 mln ton zbóż, co oznacza spadek o 44 proc. rok do roku. W szczególności produkcja pszenicy zmniejszy się o 47 proc. do 17,1 mln ton, jęczmienia o 47 proc. do 5 mln ton i kukurydzy o 40 proc. do 25,2 mln ton.

Eksport pszenicy ukształtuje się na poziomie 12,3 mln ton (spadek o 35 proc. rok do roku), jęczmienia – 1,2 mln ton (spadek o 79 proc.), a kukurydzy – 25,7 mln ton (wzrost o 22 proc. przy dużych zapasach).