Jak uzupełniono, cła i podatki importowe wprowadzono na wszystkie towary, w tym także na owoce i warzywa z Unii Europejskiej.

- A zatem Ukraina nie tyle wprowadziła nowe cła, lecz jedynie wygasiła wprowadzone tymczasowo zawieszenie poboru cła. Informacja ta została potwierdzona przez Ministerstwo Finansów – napisał dalej Związek Sadowników RP.

Przypominamy, że w drugą stronę od 4 czerwca, obowiązują przepisy, na mocy których UE zgodziła się na roczną liberalizację taryfową w kontaktach handlowych z Ukrainą. Zaznaczono jednak, że jeżeli Komisja stwierdzi (sama lub na wniosek państwa członkowskiego), że istnieją wystarczające dowody naruszenia przez Ukrainę ww. warunków liberalizacji, może w drodze aktu wykonawczego zawiesić całość lub część wymienionych w rozporządzeniu środków preferencyjnych.

Jest wiele głosów płynących z rynku, że to właśnie ten ruch doprowadził do masowego i niekontrolowanego napływu do Polski ziarna zbóż z Ukrainy.

Poza tym Ukraina i Mołdawia podpisały 29 czerwca w Lyonie umowę z Komisją Europejską o zniesieniu zezwoleń w przewozach drogowych w ruchu dwustronnym i tranzytowym.