Ta ilość może być eksportowana bez żadnego ryzyka dla krajowego bezpieczeństwa żywnościowego, zgodnie z oświadczeniem opublikowanym przez stowarzyszenie. UGA zwróciła uwagę na wyraźne nadwyżki tego gatunku zboża oraz obecną korzystną koniunkturę na rynku światowym, która powinna gwarantować ukraińskim producentom rolnym wysokie wpływy z eksportu.

Według jego szacunków w tym roku na Ukrainie zebrano rekordową ilość 33,1 mln ton pszenicy, w porównaniu do 2020 roku było to o 31 proc. więcej. Ponadto na początku sezonu były stosunkowo wysokie zapasy przejściowe wynoszące około 4 mln ton.

Ukraiński rynek krajowy nie mógł zużyć więcej niż 8 mln ton pszenicy, a zapotrzebowanie na produkcję chleba i innych artykułów spożywczych wynosiło około 3,5 mln ton – stwierdziło UGA.

Rekordowy ma też być eksport kukurydzy

Według rolniczego serwisu analityczno-informacyjnego APK-Inform, w minionym sezonie gospodarczym 2020/2021 Ukraina wyeksportowała około 23,9 mln t kukurydzy na ziarno. Choć eksport był o 17 proc. niższy niż w poprzednim sezonie, był to trzeci, co do wielkości wynik.

Najważniejszym odbiorcą ukraińskiej kukurydzy na ziarno w tym okresie były Chiny, które zwiększyły import o 57 proc. do ponad 8,5 mln ton. Na kolejnych miejscach znalazły się Unia Europejska i Egipt z odpowiednio 7,4 i 2,4 mln ton.

Eksperci z APK-Inform szacują, że tegoroczną produkcję kukurydzy na ziarno na 37,8 mln ton (+ 25 proc. w porównaniu do 2020 roku). W związku z tym w bieżącym roku obrotowym oczekiwany jest potencjał eksportowy do 30 mln ton, co byłoby porównywalne z rekordem z sezonu  2018/2019.