Zasiewy buraków cukrowych prowadzone są w regionie: Winnicy, Kijowa, Tarnopola, Chmielnickiego, Wołynia, Żytomierza i Równego.

Wczesne jare zboża i rośliny bobowate wysiano na powierzchni 1,3 mln hektarów lub 56 proc. prognozowanej powierzchni.

Do 29 marca zasiano następujące rośliny:
- jęczmień jary na 902 tys. ha ;
- pszenica jara na 95 tys. hektarów;
- owies na 80 tys. hektarów;
- groch na 206 tys. hektarów;

Kontynuowana jest także uprawa zbóż ozimych na powierzchni 7,2 mln hektarów:
- pszenicy ozimej na 6,1 mln hektarów;
- żyto ozime na 109 tys. hektarów lub;
- jęczmień ozimy na 981 tys. hektarów.

Ponadto rzepak ozimy jest uprawiany na powierzchni 1,3 mln hektarów.