Minister zaznaczył, że w ciągu dwóch miesięcy funkcjonowania korytarza zbożowego Ukrainie udało się wyeksportować ponad 5,5 mln ton produktów rolnych, w tym prawie 4 mln ton we wrześniu. W tym okresie do różnych krajów wyjechało 250 statków, w tym 4 statki dostarczające zboże w ramach prac Światowego Programu Żywnościowego (WFP) Organizacji Narodów Zjednoczonych.

We wrześniu przez trzy odeskie porty przeszło prawie 4 mln ton eksportu. Jest też eksport przez Dunaj, kolej i transport drogowy. Myślę, że na pewno Uważam, że będziemy mieli około 6 mln ton eksportu rolnego. To są przybliżone ilości, jakie mieliśmy przed wojną – zaznaczył minister.