Według APK-Inform Ukraina wyeksportowała w lipcu i sierpniu br. ponad 4,9 mln ton pszenicy, czyli o 9 proc. więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego sezonu.

W sezonie 2019/2020 Indonezja, Egipt i Filipiny były głównymi importerami ukraińskiej pszenicy, której w lipcu i sierpniu zakupiły 1,7 mln ton. W pierwszych dwóch miesiącach sezonu 2020/2021 Indonezja sprowadziła 720,5 tys. ton (+ 2 proc.), Bangladesz - 519,2 tys. ton (+ 13 proc.), a Egipt - 507,9 tys. ton (- 4 proc.) ukraińskiej pszenicy. W sezonie 2020/2021 wspólny udział tych krajów osiągnął 35 proc.

Ponadto Ukraina znacząco zwiększyła w bieżącym sezonie eksport pszenicy do Maroka -5,2-krotnie do 452,3 tys. ton, Tunezji o 87 proc. do 310,1 tys. ton, Korei Południowej - 4,4-krotnie do 253,8 tys. ton oraz Libii - 2,7-krotnie do 169,9 tys. ton. W tym samym czasie Filipiny zmniejszyły import ukraińskiej pszenicy o 32 proc. do 328,7 tys. ton, a Tajlandia - o 24 proc. do 192,8 tys. ton.